Zakup wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Węgorzynie

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 16.01.2015.14.11.14_ogloszenie_o_zamowieniu.pdf 2015-01-16 14:11:14
2 21.01.2015.14.39.03_ogA_oszenie_o_zmianie_ogA_oszenia.pdf 2015-01-21 14:39:03
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 16.01.2015.14.11.14_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-01-16 14:11:14 134 razy
2 16.01.2015.14.11.36_Formularze.doc Po terminie otwarcia ofert 2015-01-16 14:11:36 109 razy
3 16.01.2015.14.11.56_Zalacznik_nr_1_-_OPZ_I.docx Po terminie otwarcia ofert 2015-01-16 14:11:56 121 razy
4 16.01.2015.14.12.13_Zalacznik_nr_2_-_OPZ_II.docx Po terminie otwarcia ofert 2015-01-16 14:12:13 113 razy
5 16.01.2015.14.12.28_Zalacznik_nr_3_-_OPZ_III.docx Po terminie otwarcia ofert 2015-01-16 14:12:28 115 razy
6 16.01.2015.14.12.42_Zalacznik_nr_4_-_OPZ_IV.docx Po terminie otwarcia ofert 2015-01-16 14:12:42 124 razy
7 16.01.2015.14.13.00_ZaA_A_cznik_nr_5_-_UMOWY.pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-01-16 14:13:00 93 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 21.01.2015.14.38.46_odpowiedzi_napytania_wykonawcA_w.pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-01-21 14:38:46
2 21.01.2015.14.39.26_modyfikacja_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-01-21 14:39:26
3 22.01.2015.15.28.13_modyfikacja_siwz_2.pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-01-22 15:28:13
4 22.01.2015.15.28.25_odpowiedzina_pytania_wykonawcy_2.pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-01-22 15:28:25
5 23.01.2015.12.41.53_modyfikacja_siwz_3.pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-01-23 12:41:53
6 23.01.2015.12.42.29_odpowiedzi_na_pytania_wykonawcy_3.pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-01-23 12:42:29
Przedłużenie terminów składania i otwarcia ofert
1 21.01.2015.14.39.56_modyfikacja_SIWZ.pdf 2015-01-21 14:39:56
Wynik postępowania
1 03.02.2015.11.30.04_wynik_postA_powania.pdf 2015-02-03 11:30:04
Udzielenie zamówienia
1 24.02.2015.12.14.12_ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia.pdf 2015-02-24 12:14:12