Wyposażenie gniazd zbierania odpadów komunalnych w pojemniki do segregacji odpadów komunalnych

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 26.01.2015.16.05.26_ogloszenie_o_zamowieniu.pdf 2015-01-26 16:05:26
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 26.01.2015.16.05.26_siwz.pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-01-26 16:05:26 46 razy
2 26.01.2015.16.06.06_Formularze.doc Po terminie otwarcia ofert 2015-01-26 16:06:06 40 razy
3 26.01.2015.16.06.17_ZaA_A_cznik_nr_1_-_opis_przedmiotu_zamowienia.pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-01-26 16:06:18 91 razy
4 26.01.2015.16.06.31_ZaA_A_cznik_nr_2_-_wzA_r_umowy.pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-01-26 16:06:31 37 razy
Wynik postępowania
1 03.02.2015.14.54.50_zawiadomienie_o_uniewaznieniu.pdf 2015-02-03 14:54:50