Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Sarnikierz, gm. Węgorzyno, o dł. 0,89 km, szer. 4,0m na dz. nr 72, 43 - obręb Sarnikierz.

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 04.08.2015.11.37.58_OgA_oszenie_o_zamA_wieniu.docx 2015-08-04 11:37:58
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 04.08.2015.11.37.58_SIWZ_-_droga_sarnikierz.docx Po terminie otwarcia ofert 2015-08-04 11:37:58 104 razy
2 projekt_-_za??cznik_do_przetergu.zip Po terminie otwarcia ofert 2015-08-04 11:37:58 2 razy
3 projekt_-_za??cznik_do_przetergu.zip Po terminie otwarcia ofert 2015-08-04 11:40:05 2 razy
4 projekt_-_za??cznik_do_przetergu.zip Po terminie otwarcia ofert 2015-08-04 11:41:11 2 razy
5 projekt_-_zalacznik_do_przetergu.zip Po terminie otwarcia ofert 2015-08-04 11:46:03 115 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 14.08.2015.11.47.30_odpowiedz_na_pytania_wykonawcA_w.pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-08-14 11:47:30
Wynik postępowania
1 03.09.2015.12.01.09_zawiadomienie_o_uniewaA_nieniu_Sarnikierz_droga.pdf 2015-09-03 12:01:10