Przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Sarnikierz, gm. Węgorzyno, o dł. 0,89 km, szer. 4,0m na dz. nr 72, 43 ? obręb Sarnikierz.

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 03.09.2015.15.36.47_OgA_oszenie_o_zamA_wieniu.docx 2015-09-03 15:36:47
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 zalaczniki_do_przetargu.zip Po terminie otwarcia ofert 2015-09-03 15:37:42 84 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 03.09.2015.15.36.47_SIWZ_-_droga_sarnikierz.docx Po terminie otwarcia ofert 2015-09-03 15:36:47
2 08.09.2015.08.01.22_Rys._D.03_Przekroje_konstrukcyjne.pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-09-08 08:01:22
3 10.09.2015.11.49.06_Przedmiar_Sarnikierz_-_pomocniczy_-_poprawiony.pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-09-10 11:49:06
4 11.09.2015.13.31.12_modyfikacja_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-09-11 13:31:12
Wynik postępowania
1 18.09.2015.10.27.56_zawiadomienie_o_wyborze_oferty_najkorzystniejszej.pdf 2015-09-18 10:27:56