Administrowanie i utrzymanie cmentarzy gminnych w Węgorzynie, Cieszynie, Sielsku, Runowie i Mieszewie

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 09.11.2015.11.41.30_ogloszenie_o_zamowieniu.pdf 2015-11-09 11:41:30
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 09.11.2015.11.41.30_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-11-09 11:41:30 98 razy
2 09.11.2015.11.41.48_Formularze.doc Po terminie otwarcia ofert 2015-11-09 11:41:48 78 razy
3 09.11.2015.11.42.06_ZaA_A_cznik_nr_1.pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-11-09 11:42:06 111 razy
4 09.11.2015.11.42.21_ZaA_A_cznik_nr_2.pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-11-09 11:42:21 89 razy
Wynik postępowania
1 03.12.2015.10.10.17_zawiadomienie_o_wyborze_oferty.pdf 2015-12-03 10:10:17
Udzielenie zamówienia
1 20.01.2016.12.36.37_udzielenie_zamowienia.pdf 2016-01-20 12:36:37