Utrzymanie zieleni miejskiej wraz z infrastrukturą oraz inne usługi na terenach stanowiących własność Gminy Węgorzyno

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 15.12.2015.15.16.26_ogloszenie_o_zamowieniu.pdf 2015-12-15 15:16:26
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 15.12.2015.15.16.26_siwz.pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-12-15 15:16:26 47 razy
2 15.12.2015.15.16.48_Formularze.doc Po terminie otwarcia ofert 2015-12-15 15:16:48 37 razy
3 15.12.2015.15.17.50_Zalacznik_nr_1.pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-12-15 15:17:50 50 razy
4 15.12.2015.15.30.02_Zalacznik_nr_1a.pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-12-15 15:30:02 43 razy
5 15.12.2015.15.30.28_Zalacznik_nr_1b.pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-12-15 15:30:28 38 razy
6 15.12.2015.15.30.52_Zalacznik_nr_2.pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-12-15 15:30:52 48 razy
Wynik postępowania
1 23.12.2015.15.10.56_wynik_postA_powania.pdf 2015-12-23 15:10:56
Udzielenie zamówienia
1 20.01.2016.12.37.08_72008.pdf 2016-01-20 12:37:08