Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Węgorzyno oraz prowadzenie PSZOK

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 10.06.2016.14.56.21_ogloszenie_o_zamowieniu.pdf 2016-06-10 14:56:21
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 10.06.2016.14.56.21_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-06-10 14:56:21 55 razy
2 10.06.2016.14.56.44_Formularze.doc Po terminie otwarcia ofert 2016-06-10 14:56:44 52 razy
3 10.06.2016.14.57.02_ZaA_A_cznik_Nr_1_Opis_przedmiotu_zamA_wienia.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-06-10 14:57:02 51 razy
4 10.06.2016.14.57.16_ZaA_A_cznik_nr_2_WzA_r_umowy.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-06-10 14:57:16 97 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 15.06.2016.13.25.25_odpowiedz_na_pytania.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-06-15 13:25:25
2 15.06.2016.13.25.39_modyfikacja_swiz.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-06-15 13:25:39
Wynik postępowania
1 21.06.2016.09.07.04_wynik_postA_powania.pdf 2016-06-21 09:07:04
Udzielenie zamówienia
1 07.07.2016.13.48.47_ogloszenie_o_udzieleniu.pdf 2016-07-07 13:48:47