Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Węgorzyno dz. nr 177 obręb 2 m. Węgorzyno.

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 12.07.2016.12.58.24_OgA_oszenie_o_zamA_wieniu_-_Kopernika.docx 2016-07-12 12:58:24
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 12.07.2016.12.58.24_SIWZ_-_Kopernika.docx Po terminie otwarcia ofert 2016-07-12 12:58:24 89 razy
2 zalaczniki_do_przetargu_-_kopernika.zip Po terminie otwarcia ofert 2016-07-12 12:58:24 101 razy
3 14.07.2016.08.10.21_Przedmiar_-_pomocniczy.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-07-14 08:10:21 55 razy
Wynik postępowania
1 28.07.2016.12.20.34_informacja_o_wyborz_-_wszyscy_wykonawcy-ok.docx 2016-07-28 12:20:34