Etap-II. Usuwanie wad i usterek w wykonanym zakresie rzeczowym inwestycji pn. Budowa i przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w granicach aglomeracji Węgorzyno, etap-I.

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 26.07.2016.12.25.15_OgA_oszenie_o_zamA_wieniu_-_poprawki_-_etap_II.docx 2016-07-26 12:25:15
2 09.08.2016.15.39.37_ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia.pdf 2016-08-09 15:39:37
3 26.08.2016.14.03.30_ogloszenie_o_zmianie_2.pdf 2016-08-26 14:03:30
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 26.07.2016.12.25.15_SIWZ_-_poprawki_-_etap_II.docx Po terminie otwarcia ofert 2016-07-26 12:25:15 123 razy
2 26.07.2016.12.37.09_160715_Przedmiar_Etap-II_-_pomocniczy.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-07-26 12:37:09 130 razy
3 etap-ii_nowe_2016_-_zakres_do_poprawienia.zip Po terminie otwarcia ofert 2016-07-26 13:42:07 117 razy
4 specyfkacja_techniczna.zip Po terminie otwarcia ofert 2016-07-26 14:14:39 115 razy
5 projekt_budowlany_-_pierwotny.zip Po terminie otwarcia ofert 2016-07-26 14:52:22 124 razy
6 23.08.2016.11.07.47_Specyfikacja_Techniczna_-_WA_gorzyno.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-08-23 11:07:47 12 razy
7 projekt_wykonawczy_-_pierwotny.zip Po terminie otwarcia ofert 2016-09-01 14:29:58 9 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 09.08.2016.15.39.37_modyfikacja_siwz.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-08-09 15:39:37
2 26.08.2016.12.52.04_odpowiedzi_na_pytania_wykonawcow.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-08-26 12:52:04
3 26.08.2016.14.03.30_modyfikacja_siwz_2.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-08-26 14:03:30
4 01.09.2016.14.29.58_WyjaA_nienie_01.09.2016.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-09-01 14:29:58
Przedłużenie terminów składania i otwarcia ofert
1 09.08.2016.15.39.37_modyfikacja_siwz.pdf 2016-08-09 15:39:37
2 26.08.2016.14.03.30_modyfikacja_siwz_2.pdf 2016-08-26 14:03:30
Wynik postępowania
1 28.09.2016.12.39.24_Zawiadomienie_o_uniewaA_nieniu.pdf 2016-09-28 12:39:24