Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Węgorzyno - ETAP II i ETAP III na działce nr 177 oraz 213/1 obręb 2 miasto Węgorzyno

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 23.03.2017.10.42.44_OgA_oszenie_-_Kopernika_II,III.pdf 2017-03-23 10:42:44
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 23.03.2017.10.42.44_Cz.1_SIWZ_.doc Po terminie otwarcia ofert 2017-03-23 10:42:44 139 razy
2 cz._2.przedmiot_zam?wienia.zip Po terminie otwarcia ofert 2017-03-23 10:42:44 4 razy
3 23.03.2017.10.43.40_cz._1_z._1_Formularz_Ofertowy.doc Po terminie otwarcia ofert 2017-03-23 10:43:40 110 razy
4 23.03.2017.10.43.49_cz._1_z._1a_TECR.doc Po terminie otwarcia ofert 2017-03-23 10:43:49 114 razy
5 23.03.2017.10.44.01_cz._1_z._2_OA_wiadczenie_wykluczenie.doc Po terminie otwarcia ofert 2017-03-23 10:44:01 103 razy
6 23.03.2017.10.44.09_cz._1_z._3_OA_wiadczenie_warunki.doc Po terminie otwarcia ofert 2017-03-23 10:44:09 100 razy
7 23.03.2017.10.44.16_cz._1_z._4_OA_wiadczenie_zobowiA_zanie.doc Po terminie otwarcia ofert 2017-03-23 10:44:16 100 razy
8 23.03.2017.10.44.25_cz._1_z._5_doA_wiadczenie_Wykonawcy.doc Po terminie otwarcia ofert 2017-03-23 10:44:25 101 razy
9 23.03.2017.10.44.33_cz._1_z._6_wykaz_osob.doc Po terminie otwarcia ofert 2017-03-23 10:44:33 106 razy
10 23.03.2017.10.44.40_cz._1_z._7_kapitalowa.doc Po terminie otwarcia ofert 2017-03-23 10:44:40 26 razy
11 23.03.2017.10.44.47_cz._1_z._8_WzA_r_gwarancji_zabezpieczenia_naleA_ytego_wykonania.doc Po terminie otwarcia ofert 2017-03-23 10:44:47 97 razy
12 23.03.2017.10.44.57_Cz3._Umowa.doc Po terminie otwarcia ofert 2017-03-23 10:44:57 105 razy
13 cz._2.przedmiot_zam?wienia.zip Po terminie otwarcia ofert 2017-03-23 10:47:28 4 razy
14 cz._2.przedmiot_zam?wienia.zip Po terminie otwarcia ofert 2017-03-23 10:55:27 4 razy
15 cz._2.przedmiot_zam?wienia.zip Po terminie otwarcia ofert 2017-03-23 10:58:24 4 razy
16 cz._2.przedmiot_zamowienia.zip Po terminie otwarcia ofert 2017-03-23 11:02:55 158 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 30.03.2017.15.06.37_Zmiana_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-03-30 15:06:37
Wynik postępowania
1 18.04.2017.14.29.00_zawiadomienie_o_uniewaA_nieniu_posA_powania.pdf 2017-04-18 14:29:00
Informacja z otwarcia ofert
1 11.04.2017.14.51.25_informacja_po_otwrciu_ofert.docx 2017-04-11 14:51:25