Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Węgorzyno - ETAP II i ETAP III na działce nr 177 oraz 213/1 obręb 2 miasto Węgorzyno - II Przetarg

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 18.04.2017.14.31.02_OgA_oszenie_Kopernika_IIiIII.pdf 2017-04-18 14:31:02
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 18.04.2017.14.31.02_Cz.1_SIWZ_.doc Po terminie otwarcia ofert 2017-04-18 14:31:02 85 razy
2 cz._2.przedmiot_zamowienia.zip Po terminie otwarcia ofert 2017-04-18 14:31:02 79 razy
3 18.04.2017.14.31.34_cz._1_z._1_Formularz_Ofertowy.doc Po terminie otwarcia ofert 2017-04-18 14:31:34 71 razy
4 18.04.2017.14.31.42_cz._1_z._1a_TECR.doc Po terminie otwarcia ofert 2017-04-18 14:31:42 72 razy
5 18.04.2017.14.31.50_cz._1_z._2_OA_wiadczenie_wykluczenie.doc Po terminie otwarcia ofert 2017-04-18 14:31:50 71 razy
6 18.04.2017.14.31.59_cz._1_z._3_OA_wiadczenie_warunki.doc Po terminie otwarcia ofert 2017-04-18 14:31:59 73 razy
7 18.04.2017.14.32.07_cz._1_z._4_OA_wiadczenie_zobowiA_zanie.doc Po terminie otwarcia ofert 2017-04-18 14:32:07 72 razy
8 18.04.2017.14.32.20_cz._1_z._5_doA_wiadczenie_Wykonawcy.doc Po terminie otwarcia ofert 2017-04-18 14:32:20 73 razy
9 18.04.2017.14.32.33_cz._1_z._7_kapitalowa.doc Po terminie otwarcia ofert 2017-04-18 14:32:33 72 razy
10 18.04.2017.14.32.45_cz._1_z._6_wykaz_osob.doc Po terminie otwarcia ofert 2017-04-18 14:32:45 72 razy
11 18.04.2017.14.32.59_cz._1_z._8_WzA_r_gwarancji_zabezpieczenia_naleA_ytego_wykonania.doc Po terminie otwarcia ofert 2017-04-18 14:32:59 69 razy
12 27.04.2017.10.24.37_Cz3._Umowa.doc Po terminie otwarcia ofert 2017-04-27 10:24:37 1 raz
Wynik postępowania
1 17.05.2017.13.54.31_informacja_o_wyborz-_Kopernika_II.pdf 2017-05-17 13:54:31
Udzielenie zamówienia
1 26.05.2017.12.01.04_ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia.pdf 2017-05-26 12:01:04
Informacja z otwarcia ofert
1 04.05.2017.14.09.06_informacja_po_otwrciu_ofert_-_II_przetarg.pdf 2017-05-04 14:09:06