Przebudowa drogi gminnej nr 272507Z ul. Osiedle 40-lecia PRL w miejscowości - ETAP III

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 08.06.2017.10.47.49_OgA_oszenie_-_droga_40_lecia_etap_III.pdf 2017-06-08 10:47:49
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 08.06.2017.10.47.49_Cz.1_SIWZ_.doc Po terminie otwarcia ofert 2017-06-08 10:47:49 85 razy
2 cz._2_opis_przedmiotu_zam.-_dokumentacja_techniczna.zip Po terminie otwarcia ofert 2017-06-08 10:47:49 95 razy
Wynik postępowania
1 18.07.2017.13.46.26_informacja_o_wyborz-_Osiedle_40-lecia_III.docx 2017-07-18 13:46:26
Udzielenie zamówienia
1 28.07.2017.12.35.51_OgA_oszenie_nr_113268_o_udzieleniu_zamA_wienia.docx 2017-07-28 12:35:51
Informacja z otwarcia ofert
1 27.06.2017.11.10.19_informacja_po_otwrciu_ofert_-_Osiedle_40_lecia_III.docx 2017-06-27 11:10:19