Przebudowa ulic Pionierów, Sikorskiego, Witosa, Zamkowej w Węgorzynie wraz z budową kanalizacji deszczowej. oraz Usunięcie wad i usterek dla zadania budowa i przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w granicach aglomeracji Węgorzyno.

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 11.07.2017.14.33.54_OgA_oszenie_o_zamA_wieniu_11.07.2017.docx 2017-07-11 14:33:54
2 13.07.2017.09.59.51_OgA_oszenie_nr_500003429_-_zmiana_ogA_oszenia.docx 2017-07-13 09:59:51
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 11.07.2017.14.33.54_Cz.1_SIWZ_.doc Po terminie otwarcia ofert 2017-07-11 14:33:54 201 razy
2 cz._2_opis_przedmiotu_zam.-dt.zip Po terminie otwarcia ofert 2017-07-11 14:33:54 231 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 13.07.2017.09.59.51_Droga_PionierA_w_modyfikacja_SIWZ_1.docx Po terminie otwarcia ofert 2017-07-13 09:59:51
2 20.07.2017.12.39.39_odpowiedAo_na_zapytanie.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-07-20 12:39:39
Wynik postępowania
1 10.08.2017.08.02.34_Informacja_o_uniewaA_nieniu.pdf 2017-08-10 08:02:34
Informacja z otwarcia ofert
1 28.07.2017.08.17.59_informacja_po_otwrciu_ofert_-_Witosa....docx 2017-07-28 08:17:59