Przebudowa ulic Pionierów, Sikorskiego, Witosa, Zamkowej w Węgorzynie wraz z budową kanalizacji deszczowej - Etap I i Etap II. oraz Usunięcie wad i usterek dla zadania Budowa i przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w granicach aglomeracji Węgorzyno - Etap I.

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 10.08.2017.14.29.02_OgA_oszenie_nr_567900_-_II_Przetarg.docx 2017-08-10 14:29:02
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 10.08.2017.14.29.03_Cz.1_SIWZ_.doc Po terminie otwarcia ofert 2017-08-10 14:29:03 75 razy
2 cz._2_opis_przedmiotu_zam.-dt.zip Po terminie otwarcia ofert 2017-08-10 14:29:03 49 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 24.08.2017.09.40.37_odpowiedAo_na_zapytanie.docx Po terminie otwarcia ofert 2017-08-24 09:40:37
Wynik postępowania
1 14.09.2017.12.13.03_informacja_o_wyborz-_Drogi_2017.docx 2017-09-14 12:13:03
Udzielenie zamówienia
1 15.11.2017.11.19.11_OgA_oszenie_nr_500058913_-_ogA_oszenie_o_udzielenie_zamA_wienia.docx 2017-11-15 11:19:11
Informacja z otwarcia ofert
1 29.08.2017.15.29.06_informacja_po_otwrciu_ofert_-_Witosa....docx 2017-08-29 15:29:06