Udzielenie kredytu długoterminowego na sfinansowanie w 2017 roku planowanego deficytu budżetu gminy Węgorzyno z przeznaczeniem na finansowanie zadań inwestycyjnych w wysokości 2.520.000,00 zł (słownie: dwa miliony pięćset dwadzieścia tysięcy złotych)

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 16.08.2017.14.35.37_ogloszenie_o_zamowieniu.pdf 2017-08-16 14:35:37
2 22.08.2017.14.15.39_zmiana_ogloszenia.pdf 2017-08-22 14:15:39
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 16.08.2017.14.35.37_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-08-16 14:35:37 49 razy
2 16.08.2017.14.39.48_ZaA_A_cznik_nr_1_do_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-08-16 14:39:48 51 razy
3 16.08.2017.14.43.04_ZaA_A_cznik_nr_2_do_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-08-16 14:43:04 34 razy
4 16.08.2017.14.45.43_ZaA_A_cznik_nr_3_do_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-08-16 14:45:44 41 razy
5 16.08.2017.14.48.22_ZaA_A_cznik_nr_4_do_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-08-16 14:48:22 27 razy
6 16.08.2017.14.52.36_ZaA_A_cznik_nr_5_do_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-08-16 14:52:36 23 razy
7 16.08.2017.15.03.45_ZaA_A_cznik_nr_6_do_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-08-16 15:03:45 23 razy
8 16.08.2017.15.06.49_ZaA_A_cznik_nr_7_do_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-08-16 15:06:49 25 razy
9 16.08.2017.15.07.47_ZaA_A_cznik_nr_8_do_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-08-16 15:07:47 23 razy
10 16.08.2017.15.08.26_ZaA_A_cznik_nr_9_do_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-08-16 15:08:26 26 razy
11 16.08.2017.15.08.56_Formularze.doc Po terminie otwarcia ofert 2017-08-16 15:08:56 46 razy
12 22.08.2017.11.43.06_ZaA_A_cznik_nr_2a_do_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-08-22 11:43:06 9 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 22.08.2017.14.15.39_modyfikacja_siwz.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-08-22 14:15:39
2 22.08.2017.14.16.41_odpowiedzi_na_pytania_wykonawcA_w_1.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-08-22 14:16:41
3 22.08.2017.14.19.17_zaA_A_cznik_do_odpowiedzi_na_pytania_wykonawcow_1.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-08-22 14:19:17
4 25.08.2017.12.04.36_odpowiedAo_na_pytania_wykonawcow_2.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-08-25 12:04:36
Wynik postępowania
1 21.09.2017.13.05.47_wynik_postA_powania.pdf 2017-09-21 13:05:47
Udzielenie zamówienia
1 12.10.2017.13.02.08_ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia.pdf 2017-10-12 13:02:08
Informacja z otwarcia ofert
1 04.09.2017.15.49.45_informacja_z_otwarcia_ofert.pdf 2017-09-04 15:49:45