Przebudowa istniejącej kotłowni węglowej na kotłownię gazową o mocy 66,3 kW wraz z modernizacją instalacji c. o. w budynku Urzędu Miejskiego w Węgorzynie

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 18.08.2017.12.20.16_OgA_oszenie_nr_573909.pdf 2017-08-18 12:20:16
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 18.08.2017.12.20.16_siwz.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-08-18 12:20:16 31 razy
2 cz._2_-_opis_przed._zam_-_dt.zip Po terminie otwarcia ofert 2017-08-18 12:22:33 31 razy
Wynik postępowania
1 26.09.2017.10.56.58_wynik_postA_powania.pdf 2017-09-26 10:56:58
Udzielenie zamówienia
1 05.10.2017.08.50.40_ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia.pdf 2017-10-05 08:50:40
Informacja z otwarcia ofert
1 05.09.2017.15.29.13_informacja_po_otwarciu_ofert.pdf 2017-09-05 15:29:13