Budowa budynku przedszkola z pomieszczeniami opieki nad dziećmi do lat 3 - ETAP I (bez zagospodarowania działki).

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 12.09.2017.14.47.10_OgA_oszenie_o_zamA_wieniu_-_przedszkole.docx 2017-09-12 14:47:10
2 26.09.2017.13.28.54_OgA_oszenie__-_zmiana_ogA_oszenia.pdf 2017-09-26 13:28:54
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 12.09.2017.14.47.10_Cz.1_SIWZ__-przedszkole.doc Po terminie otwarcia ofert 2017-09-12 14:47:10 57 razy
2 czesc_2_-_opis_przedmiotu_zam?wienia.zip Po terminie otwarcia ofert 2017-09-12 14:47:10 1 raz
3 czesc_2_-_opis_przedmiotu_zam..zip Po terminie otwarcia ofert 2017-09-12 15:02:33 47 razy
4 26.09.2017.10.20.39_STWiOR,_przedmiary.zip Po terminie otwarcia ofert 2017-09-26 10:20:39 9 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 26.09.2017.13.29.15_zmiana_SIWZ_-_przedszkole.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-09-26 13:29:15