Budowa budynku przedszkola z pomieszczeniami opieki nad dziećmi do lat 3 - ETAP I (bez zagospodarowania działki).

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 12.10.2017.12.35.21_OgA_oszenie_o_zamA_wieniu_-_przedszkole.docx 2017-10-12 12:35:21
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 12.10.2017.12.35.21_Cz.1_SIWZ__-przedszkole.doc Po terminie otwarcia ofert 2017-10-12 12:35:21 35 razy
2 czesc_2_-_opis_przedmiotu_zam?wienia.zip Po terminie otwarcia ofert 2017-10-12 12:35:21 0 razy
3 czesc_2_-_opis_przedmiotu_zamowienia.zip Po terminie otwarcia ofert 2017-10-12 12:48:24 30 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 24.10.2017.14.29.14_odpowiedAo_na_zapytanie_17.10.2017.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-10-24 14:29:14
Wynik postępowania
1 21.11.2017.13.35.10_zawiadomienie_o_uniewaA_nieniu_Przedszkole.pdf 2017-11-21 13:35:10
Informacja z otwarcia ofert
1 30.10.2017.16.54.31_informacja_z_otwarcia_ofert.jpg 2017-10-30 16:54:32