Realizacja dowozów uczniów na podstawie biletów miesięcznych do Szkoły Podstawowej w Węgorzynie oraz Szkoły Podstawowej w Runowie Pomorskim

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 13.12.2017.16.57.25_ogloszenie_o_zamowieniu.pdf 2017-12-13 16:57:25
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 13.12.2017.16.57.25_siwz.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-12-13 16:57:25 22 razy
2 13.12.2017.16.57.53_Formularze.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-12-13 16:57:53 13 razy
3 13.12.2017.16.58.56_ZaA_A_cznik_nr_1_-_WzA_r_umowy.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-12-13 16:58:56 13 razy
4 13.12.2017.16.58.27_ZaA_A_cznik_nr_2_-_Opis_przedmiotu_zamA_wienia.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-12-13 16:58:27 15 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 19.12.2017.15.24.54_odpowiedzi_na_pytania_wykonawcy.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-12-19 15:24:54
Wynik postępowania
1 22.12.2017.15.47.34_zawiadomienie_o_uniewaA_nieniu.pdf 2017-12-22 15:47:34
Informacja z otwarcia ofert
1 21.12.2017.15.29.20_informacja_z_otwarcia_ofert.pdf 2017-12-21 15:29:20