Budowa budynku przedszkola z pomieszczeniami opieki nad dziećmi do lat 3.

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 25.01.2018.13.34.11_OgA_oszenie_o_zamA_wieniu_-_przedszkole.docx 2018-01-25 13:34:11
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 25.01.2018.13.34.11_Cz.1_SIWZ__-przedszkole.doc Po terminie otwarcia ofert 2018-01-25 13:34:11 53 razy
2 czesc_2_-_opis_przedmiotu_zamowienia.zip Po terminie otwarcia ofert 2018-01-25 13:34:11 67 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 01.02.2018.15.52.27_odpowiedAo_na_zapytanie_nr1.pdf Po terminie otwarcia ofert 2018-02-01 15:52:27
Wynik postępowania
1 12.02.2018.16.01.53_zawiadomienie_o_uniewaA_nieniu_Przedszkole.pdf 2018-02-12 16:01:53
Informacja z otwarcia ofert
1 12.02.2018.16.01.00_informacja_po_otwrciu.pdf 2018-02-12 16:01:00