Usunięcie wad i usterek dla zadania budowa i przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w granicach aglomeracji Węgorzyno - etap III

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 19.02.2018.13.14.40_OgA_oszeni_-_etap_3.docx 2018-02-19 13:14:40
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 19.02.2018.13.14.40_Cz.1_SIWZ_.doc Po terminie otwarcia ofert 2018-02-19 13:14:40 26 razy
2 cz._2_opis_przedmiotu_zam.-dt.zip Po terminie otwarcia ofert 2018-02-19 13:14:55 29 razy