Przetarg na przewóz uczniów z orzeczoną niepełnosprawnością do ośrodka w Radowie Wielkim

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 og_oszenie.pdf 2007-08-14 11:46:17
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2007-08-14 11:46:17 47 razy
Wynik postępowania
1 wynik_postepowania.pdf 2007-08-23 14:57:23