Zaciągnięcie kredytu długoterminowego na finansowanie wydatków inwestycyjnych na zadanie budowa Gimnazjum w Węgorzynie do kwoty 1 110 000 zł

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogloszenie.pdf 2007-08-21 13:34:07
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2007-08-21 13:54:07 65 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 pytanie_1.pdf Po terminie otwarcia ofert 2007-08-24 12:48:08
Wynik postępowania
1 wynik_postepowania.pdf 2007-08-30 15:17:09