Przetarg na przebudowe drogi gminnej do miejscowości Gardno

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 og_oszenie_o_przetargu_nieograniczonym.pdf 2007-09-03 13:23:47
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 _SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2007-09-03 13:25:02 85 razy
2 Rys._nr_2.tif Po terminie otwarcia ofert 2007-09-03 13:25:39 50 razy
3 Rys._nr_3.tif Po terminie otwarcia ofert 2007-09-03 13:25:57 43 razy
4 Rys._nr_5.tif Po terminie otwarcia ofert 2007-09-03 13:26:20 47 razy
5 Rys._nr_6.tif Po terminie otwarcia ofert 2007-09-03 13:26:36 47 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 pytanie-1.pdf Po terminie otwarcia ofert 2007-09-11 08:05:59
Wynik postępowania
1 wynik_post.pdf 2007-10-04 08:34:46