Przetarg na sukcesywną dostawę opału

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 og_oszenie_dostawa.pdf 2007-09-14 19:33:51
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ._dostawa.pdf Po terminie otwarcia ofert 2007-09-14 19:33:51 59 razy
Wynik postępowania
1 wynik_postepowania.pdf 2007-09-24 14:52:55