Przetarg na obsługę kotłowni

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogloszenie_usluga.pdf 2007-09-14 19:37:22
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ_us_uga.pdf Po terminie otwarcia ofert 2007-09-14 19:37:22 49 razy
Wynik postępowania
1 wynik_postepowania.pdf 2007-09-26 14:49:18