Przetarg na budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Wiewiecku od hydroforni w kierunku posesji nr 1

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogloszenie.pdf 2007-09-20 14:31:29
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2007-09-20 14:32:54 79 razy
2 rys_1.tif Po terminie otwarcia ofert 2007-09-20 14:44:35 64 razy
3 rys_2.tif Po terminie otwarcia ofert 2007-09-20 14:47:46 39 razy
4 rys_3.tif Po terminie otwarcia ofert 2007-09-20 14:48:38 40 razy
5 zal_do_decyzji_burmistrza_wegorzyna.tif Po terminie otwarcia ofert 2007-09-20 14:49:41 43 razy
6 zal_do_decyzji_gddkia.tif Po terminie otwarcia ofert 2007-09-20 14:50:33 44 razy
7 zal_do_postanowienia_sanepidu.tif Po terminie otwarcia ofert 2007-09-20 14:52:29 41 razy
8 oswiadczenie.pdf Po terminie otwarcia ofert 2007-09-20 15:22:53 78 razy
9 przedmiar_robot_zal_nr_6_do__siwz.pdf Po terminie otwarcia ofert 2007-09-26 14:36:00 49 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 pytania.pdf Po terminie otwarcia ofert 2007-10-05 15:06:20
Wynik postępowania
1 wyn_postepowania.pdf 2007-10-15 07:11:32