Przetarg na dowóz uczniów do szkół

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogloszenie.pdf 2007-11-08 15:03:17
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2007-11-08 15:03:17 66 razy
Wynik postępowania
1 og_oszenie_o_wyniku.pdf 2007-11-22 18:07:05