Przetarg na dostawę wyposażenia do nowego budynku Gimnazjum

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogloszenie.pdf 2008-07-07 11:28:17
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SWIZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2008-07-07 11:28:17 71 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 Zapytanie_do_treA_ci_SIWZ_-_wyposaA_enie.doc Po terminie otwarcia ofert 2008-07-15 13:22:36
Odwołania
1 zawiadomienie_o_wniesieniu_protestu.doc 2008-08-01 18:12:54
2 roztrz_protestu.doc 2008-08-11 18:23:08
Wynik postępowania
1 Zawiadomienie_o_wyborze_oferty.doc 2008-08-01 18:13:26