Przetarg na usługi dowożenia uczniów

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogloszenie_Przetargu.pdf 2008-08-25 11:39:44
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2008-08-25 11:39:03 48 razy
Wynik postępowania
1 OgA_oszenie_o_przetargu_02.09.2008.doc 2008-09-02 12:32:56