Przetarg na sukcesywną dostawę opału

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogloszenie_o_przetargu.pdf 2008-09-24 09:32:42
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ-sukcesywne_dostawy_opalu.doc Po terminie otwarcia ofert 2008-09-24 09:33:30 67 razy
Wynik postępowania
1 ogA_oszenie_wynikA_w_przetargu_-_opaA_.pdf 2008-10-02 11:46:48