Przetarg na budowe boiska Orlik

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogloszenie.pdf 2009-03-24 18:03:24
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 siwz.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-03-24 18:03:59 213 razy
2 zalaczniki.exe Po terminie otwarcia ofert 2009-03-24 18:03:59 223 razy
3 zalacznik2.exe Po terminie otwarcia ofert 2009-03-25 21:07:25 161 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 pytania_orlik.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-04-17 14:38:05
2 orlik_odpowiedzi.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-04-23 12:52:21
Przedłużenie terminów składania i otwarcia ofert
1 Modyfikacja_SiWZ_termin.doc 2009-04-10 17:31:22
Wynik postępowania
1 wynik_postepowania.pdf 2009-07-07 10:29:12