Przebudowa dróg gminnych stanowiących działki nr 403, 406, 407, 408

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogloszenie.pdf 2009-09-23 16:30:25
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 rys_Nr_2b.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-09-23 16:31:44 169 razy
2 Rys_7.jpg Po terminie otwarcia ofert 2009-09-23 16:31:44 153 razy
3 Rys_4.jpg Po terminie otwarcia ofert 2009-09-23 16:31:44 155 razy
4 rys_Nr2c.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-09-23 16:31:44 172 razy
5 Specyfikacja_techniczna_Sielsko.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-09-23 16:31:44 161 razy
6 Plan_orientac.JPG Po terminie otwarcia ofert 2009-09-23 16:31:44 157 razy
7 rys_Mr_6a.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-09-23 16:31:44 175 razy
8 Rys_Nr_5.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-09-23 16:31:44 176 razy
9 Zalacznik_Nr_1_4.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-09-23 16:31:44 168 razy
10 Zalacznik_Nr_1_5.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-09-23 16:31:44 163 razy
11 Str_tyt-Sielsko.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-09-23 16:31:44 163 razy
12 Zalacznik_Nr_1_7.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-09-23 16:31:44 160 razy
13 opis_zal_Nr__1_1.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-09-23 16:31:44 201 razy
14 rys_Nr_3a.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-09-23 16:31:44 172 razy
15 zalacznik_Nr_1_3.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-09-23 16:31:44 176 razy
16 Zalacznik__Nr_1_8.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-09-23 16:31:44 169 razy
17 Rys_6b.jpg Po terminie otwarcia ofert 2009-09-23 16:31:44 162 razy
18 Przedmiar_robot_Sielsko.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-09-23 16:31:44 193 razy
19 rys_Nr_2a.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-09-23 16:31:44 172 razy
20 Rys_3c.jpg Po terminie otwarcia ofert 2009-09-23 16:31:44 157 razy
21 Zalacznik_Nr_1_2.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-09-23 16:31:44 178 razy
22 SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-09-23 16:31:44 198 razy
23 Zalacznik_Nr_1_6.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-09-23 16:31:44 163 razy
24 rys_Nr_2d.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-09-23 16:31:44 173 razy
25 rys_Nr_3b.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-09-23 16:31:44 169 razy
26 Zalacznik_Nr_1_9.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-09-23 16:31:44 170 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 modyfikacja_siwz.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-10-06 15:00:44
2 modyfikacja_siwz.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-10-08 19:24:16
3 pytanie_1.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-10-08 19:24:48
Wynik postępowania
1 zawiadomienie_na_droge_Sielsko.doc 2009-11-17 13:35:02