Przetarg "Rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z przebudową przepompowni w ul Runowskiej w Węgorzynie''

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 ogloszenie.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-12-02 19:59:21 134 razy
2 SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-12-02 20:03:12 669 razy
3 do_przetragu.zip Po terminie otwarcia ofert 2009-12-02 20:30:54 731 razy
4 Eltryczna_CZESC_2_Czesc_rysunkowa_1.zip Po terminie otwarcia ofert 2009-12-22 08:34:52 383 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 ST_uzupelnienie.zip Po terminie otwarcia ofert 2009-12-17 14:50:24
2 091216_-_protekst_scan_odpowiedzi.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-12-17 14:50:53
3 091216_odpowiedzi_na_opytania_tura_I.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-12-17 14:51:20
4 091229132043004.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-12-30 11:14:44
5 91229_TER_uzupelniony.xlsx Po terminie otwarcia ofert 2009-12-30 11:15:05
6 ter_oczyszczalnia_wegorzyno-po_modyfikacji05_01_2010.xlsx Po terminie otwarcia ofert 2010-01-05 14:17:35
7 100105134411001.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-01-05 14:17:53
8 ter_oczyszczalnia_wegorzyno-po_modyfikacji05_01_2010_wersja_office_2003.xls Po terminie otwarcia ofert 2010-01-07 10:27:22
Przedłużenie terminów składania i otwarcia ofert
1 zmiana_Ogloszenie_30.12.09.doc 2009-12-30 17:20:02
Wynik postępowania
1 wynik_postepowania.pdf 2010-03-30 10:35:26