Przetarg na "Zaciągniecie kredytu długoterminowego na realizację inwestycjipn Rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z przebudową przepompowniw ulicy Runowskiej w Węgorzynie z możliwością dofinansowania do odsetek zez NFOŚ i GW w Warszawie"

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogloszenie.pdf 2010-05-18 14:41:56
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-05-18 14:43:39 205 razy
2 Zalaczniki_do_przetargu.rar Po terminie otwarcia ofert 2010-05-25 14:41:33 118 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 pytania_siw.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-05-21 17:15:03
2 wyjasnienie_2.doc Po terminie otwarcia ofert 2010-05-25 14:43:08
3 pytania_2.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-06-02 14:46:45
4 wyjasnienie_do_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-06-08 16:18:55
5 pytania_Kredyt.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-06-10 17:21:42
Przedłużenie terminów składania i otwarcia ofert
1 ZMIANA_OGLO.pdf 2010-05-21 17:18:39
Wynik postępowania
1 wynik_Bank.pdf 2010-06-22 07:55:59