Przetarg na Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminach powiatu łobeskiego - Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Gminy Węgorzyno: Zadanie nr 12 Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Węgorzynie Zadanie nr 13: Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Węgorzynie Zadanie nr 14: Termomodernizacja budynku Biblioteki Publicznej w Węgorzynie

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 OGLOSZENIE_TERMO_2.pdf 2010-06-01 13:21:46
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 projekty-specyfikacje-tech.exe Po terminie otwarcia ofert 2010-06-01 14:01:41 111 razy
2 siwz_TERMO.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-06-01 14:14:22 97 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 pytanie_termo.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-06-10 17:12:09
Wynik postępowania
1 wynik_termo.pdf 2010-06-22 14:36:13