Budowa i przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w granicach aglomeracji Węgorzyno Etap I

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Ogloszenie_o_przetargu_aglomeracja.pdf 2010-08-04 13:39:47
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 100803_SIWZ_scan.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-08-04 13:40:08 151 razy
2 100803_projekt_umowy_scan.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-08-04 14:31:34 113 razy
3 100803_ST_specyfikacje_techniczne.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-08-04 14:59:57 126 razy
4 100803_TER.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-08-04 14:59:57 144 razy
5 Projekt_budowlany_Aglomeracja_I_Etap.exe Po terminie otwarcia ofert 2010-08-04 14:59:57 106 razy
6 100803_ST_specyfikacje_techniczne.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-08-10 09:02:46 86 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 100813144707002.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-08-13 14:43:45
2 odpowiedzi_nr_2.doc Po terminie otwarcia ofert 2010-08-17 13:44:06
Wynik postępowania
1 ogA_oszenie_o_wyniku_postepowania_Algomeracja_etap_I.pdf 2010-09-07 13:10:47