Przewóz uczniów z orzeczoną niepełnosprawnością do Ośrodka Rehablilitacyjno-Edukacyjno-Wychowczego w Radowie Małym

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Ogloszenie_o_zamowieniu_-_przewA_z_dzieci.doc 2010-08-19 15:50:13
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ_-przewoz_dzieci_-_Radowo.doc Po terminie otwarcia ofert 2010-08-19 15:50:13 40 razy
2 SIWZ_-przewoz_dzieci_-_Radowo.doc Po terminie otwarcia ofert 2010-08-23 08:35:25 76 razy
Wynik postępowania
1 zawiadomienie_o_wyniku_postA_powania.doc 2010-08-31 15:33:21