Dożywianie uczniów Szkoły Podstawowej im. II Łużyckiej Dywizji Artylerii L.W.P. w Runowie Pomorskim ul. Węgorzyńska 29, 73-155 Węgorzyno biorących udział w zajęciach w ramach projektu ,, Równy start w przyszłość? finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogA_oszenie_o_zamA_wieniu_-_doA_ywianie_dzieci_-_Runowo_Pomorskie.doc 2010-09-09 18:52:08
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 siwz_-dozywianie_uczniow.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-09-09 19:00:41 117 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 zmiana_siwz.doc Po terminie otwarcia ofert 2010-09-10 13:11:46
Wynik postępowania
1 wynik_postepowania.pdf 2010-09-21 16:16:52