Dowożenie uczniów Szkoły Podstawowej im. II Łużyckiej Dywizji Artylerii L.W.P. w Runowie Pomorskim ul. Węgorzyńska 29, 73-155 Węgorzyno biorących udział w zajęciach w ramach projektu ,, Równy start w przyszłość? finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 OgA_oszenie_o_zamA_wieniu_-_DowoA_enie_uczniA_w_-_Runowo_Pom..doc 2010-09-09 19:02:41
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 siwz_-_dowoz_uczniow.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-09-09 19:05:09 138 razy
Wynik postępowania
1 Zawiadomienie_o_wyniku_postepowania_-_Dowozenie_dzieci_do_Runowa_Pom..pdf 2010-09-24 14:08:22