Budowa i przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w granicach aglomeracji Węgorzyno - Etap I

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Ogloszenie_o_zamowieniu.pdf 2010-10-26 09:11:05
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-10-26 08:15:50 408 razy
2 Tabela_elementow_rozliczeniowych_100803.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-10-26 08:16:29 238 razy
3 Specyfikacje_techniczne.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-10-26 08:18:22 478 razy
4 Projekt_umowy.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-10-26 08:19:35 236 razy
5 Projekt_budowlany_-_czesc_opisowa.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-10-26 08:20:11 361 razy
6 Projekt_budowlany_-_decyzje_i_opinie.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-10-26 08:21:06 591 razy
7 Projekt_budowlany_-_pozwolenie_na_budowA_.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-10-26 08:21:36 303 razy
8 Projekt_budowlany_-_strona_tytulowa.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-10-26 08:22:59 307 razy
9 Projekt_budowlany_-_uprawnienia_projektantow_,_fry_za_uzgodnienia.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-10-26 08:23:28 294 razy
10 Projekt_budowlany_-_uzgodnienia.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-10-26 08:24:20 223 razy
11 Projekt_budowlany_-_zawartosc_opracowania.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-10-26 08:24:43 356 razy
12 Projekt_budowlany_-_pw1.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-10-26 08:29:42 260 razy
13 Projekt_budowlany_-_pw2.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-10-26 08:30:04 251 razy
14 Projekt_budowlany_-_pw3.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-10-26 08:30:25 224 razy
15 Projekt_budowlany_-_pw4.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-10-26 08:30:46 212 razy
16 Projekt_budowlany_-_pw5.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-10-26 08:31:05 213 razy
17 Projekt_budowlany_-_pw6.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-10-26 08:31:31 207 razy
18 Projekt_budowlany_-_pw7.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-10-26 08:31:55 231 razy
19 Projekt_budowlany_-_pw8.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-10-26 08:32:18 223 razy
20 Projekt_budowlany_-_pw9.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-10-26 08:32:48 211 razy
21 Projekt_budowlany_-_pw10.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-10-26 08:33:05 202 razy
22 Projekt_budowlany_-_pw11.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-10-26 08:33:25 204 razy
23 Projekt_budowlany_-_pw12.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-10-26 08:33:45 210 razy
24 Projekt_budowlany_-_pw13.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-10-26 08:34:08 226 razy
25 Projekt_budowlany_-_pw14.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-10-26 08:34:32 234 razy
26 Projekt_budowlany_-_sw1.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-10-26 08:35:09 228 razy
27 Projekt_budowlany_-_sw2.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-10-26 08:35:28 206 razy
28 Projekt_budowlany_-_wezly1.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-10-26 08:35:52 205 razy
29 Projekt_budowlany_-_wezly_2.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-10-26 08:36:34 218 razy
30 Projekt_budowlany_-_wodomierze.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-10-26 08:37:23 227 razy
31 projekt_budowlany_-_wodomierze.ps Po terminie otwarcia ofert 2010-10-26 08:41:51 207 razy
32 Projekt_budowlany_-_pk1.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-10-26 08:42:34 234 razy
33 Projekt_budowlany_-_pk2.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-10-26 08:42:52 247 razy
34 Projekt_budowlany_-_pk3.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-10-26 08:43:12 207 razy
35 Projekt_budowlany_-_pk4.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-10-26 08:43:41 219 razy
36 Projekt_budowlany_-_pk4uzup.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-10-26 08:43:58 218 razy
37 Projekt_budowlany_-_pk5.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-10-26 08:44:17 210 razy
38 projekt_budowlany_-_pk7.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-10-26 08:47:40 236 razy
39 projekt_budowlany_-_pk9.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-10-26 08:47:40 226 razy
40 projekt_budowlany_-_ps_zagospodarowanie.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-10-26 08:47:40 243 razy
41 projekt_budowlany_-_pk8.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-10-26 08:47:40 212 razy
42 projekt_budowlany_-_przepompownie_przydomowe.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-10-26 08:47:40 277 razy
43 projekt_budowlany_-_studnie.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-10-26 08:47:40 269 razy
44 projekt_budowlany_-_przepompownie_sieciowe.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-10-26 08:47:40 209 razy
45 projekt_budowlany_-_pk6.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-10-26 08:47:40 218 razy
46 projekt_budowlany_-_pzt2.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-10-26 09:04:44 317 razy
47 projekt_budowlany_-_pzt3.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-10-26 09:04:44 306 razy
48 projekt_budowlany_-_pzt4.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-10-26 09:04:44 254 razy
49 projekt_budowlany_-_pzt1.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-10-26 09:04:44 277 razy
50 PS2_zagospod.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-11-09 09:42:49 0 razy
51 ps2_zagospod.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-11-09 10:48:06 74 razy
52 ps3_zagosp.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-11-09 10:48:06 82 razy
53 str_1_do_23.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-11-09 10:48:06 78 razy
54 str_24_do_40.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-11-09 10:48:06 65 razy
55 str_94_do_124.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-11-09 10:48:06 80 razy
56 str_69_do_93.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-11-09 10:48:06 73 razy
57 str_67_do_68.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-11-09 10:48:06 81 razy
58 str_41_do_66.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-11-09 10:48:06 67 razy
59 opinia_geotechniczna.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-11-19 13:28:45 15 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 Wyjasnienia_udzielane_w_odpowiedzi_na_pytania_zadane_przez_wykonawcow.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-11-03 10:41:37
2 PS2_zagospod.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-11-09 09:41:19
3 PS2_zagospod.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-11-09 09:42:02
4 (2)_odpowiedzi_na_pytania_zadane_przez_wykonawcow.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-11-09 10:48:44
5 (3)_odpowiedzi_na_pytania_zadane_przez_wykonawcow.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-11-09 10:49:16
6 Wyjasnienia_i_odpowiedzi_na_pytania_5.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-11-17 12:36:55
7 Wyjasnienia_i_odpowiedzi_na_pytania_6.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-11-17 12:37:20
8 Modyfikacja_tresci_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-11-17 12:37:44
9 Wyjasnienia_i_odpowiedzi_na_pytania_4.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-11-17 14:50:11
10 Wyjasnienia_i_odpowiedzi_na_pytania_7.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-11-19 13:27:14
Przedłużenie terminów składania i otwarcia ofert
1 przedluzenie_terminu_skladania_ofert.pdf 2010-11-09 12:36:34
Wynik postępowania
1 wynik_postepowania_zp-341-15-2010.pdf 2011-02-02 09:27:10
Udzielenie zamówienia
1 Ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia.pdf 2010-12-09 14:35:57