Dostawa i magazynowanie, do czasu realizacji robót materiałów budowlanych, oraz dostawa narzędzi oraz sprzętu niezbędnych do realizacji w ramach zadania ?Gminne programy aktywizacji społeczno-zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego? - remontu lokali socjalnych

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Ogloszenie_o_zamowieniu_-_materialy_budowlane.pdf 2010-12-13 15:25:23
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-12-13 15:25:23 105 razy
Wynik postępowania
1 Zawiadomienie_o_wyniku_postepowania_-_przetarg_mat_bud._drugi.pdf 2010-12-21 10:01:26