Dostawa opału do punktów świetlic i przedszkolnych w Mieszewie, Sielsku oraz lokalu mieszkalnego w Mieszewie 27

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogloszenie_o_zamowieniu_-_opal_dla_punktow_swietlic_i_przedszolnych.pdf 2011-01-18 15:14:19
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ_-_opal_dla_punktow_swietlic_i_przedszkolnych.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-01-18 15:09:16 143 razy
Wynik postępowania
1 Wynik_postepowania_-_zp-341-1-2011.pdf 2011-02-02 09:06:19