DZIERŻAWA CYFROWYCH URZĄDZEŃ WIELOFUNKCYJNYCH Z OPCJAMI KOPIOWANIA, DRUKOWANIA, SKANOWANIA ORAZ OPCJĄ FAKSU WRAZ Z ICH SERWISEM NA RZECZ URZĘDU MIEJSKIEGO W WĘGORZYNIE

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Dzierzawa_cyfrowych_urzadzen_wielofunkcyjnych_-_ogloszenie.pdf 2011-04-14 19:39:26
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 dzierzawa_cyfrowych_urzadzen_wielofunkcyjnych_-_siwz.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-04-14 19:44:12 327 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 odpowiedzi_na_pytania_1-4.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-04-20 16:30:22
2 odpowiedz_na_pytanie_5.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-04-20 16:30:46
3 Zmiana_SIWZ_-_dzierzawa_urzadzen_wielofunkcyjnych_.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-04-21 12:44:38
Przedłużenie terminów składania i otwarcia ofert
1 przedluzenie_skladania_ofert.pdf 2011-04-20 16:37:54
Wynik postępowania
1 zawiadomienie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf 2011-04-27 10:01:44