Przetarg na Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla projektu pn. Budowa infrastruktury transmisji danych dla Miasta i Gminy Węgorzyno

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogloszenie.htm 2012-02-10 23:12:56
2 ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia.pdf 2012-02-17 09:51:58
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 specyfikacja_istostnych_warunkow_zamowienia.doc Po terminie otwarcia ofert 2012-02-10 21:51:09 237 razy
2 zalacznik_nr_3.doc Po terminie otwarcia ofert 2012-02-10 21:51:09 141 razy
3 zalacznik_nr_1.doc Po terminie otwarcia ofert 2012-02-10 21:51:09 143 razy
4 zalacznik_nr2.doc Po terminie otwarcia ofert 2012-02-10 21:51:09 143 razy
5 zalacznik_nr_4.doc Po terminie otwarcia ofert 2012-02-10 21:51:09 138 razy
6 zalacznik_nr_8.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-02-10 21:51:09 551 razy
7 zalacznik_nr_6.doc Po terminie otwarcia ofert 2012-02-10 21:51:09 139 razy
8 zalacznik_nr_7.doc Po terminie otwarcia ofert 2012-02-10 21:51:09 229 razy
9 zalacznik_nr_5.doc Po terminie otwarcia ofert 2012-02-10 21:51:09 144 razy
10 zalacznik_3a.doc Po terminie otwarcia ofert 2012-02-10 21:51:09 145 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 modyfikacja_siwz.doc Po terminie otwarcia ofert 2012-02-16 20:20:08
2 odpowiedz_na_pytania_z_dn_15-02-2012.doc Po terminie otwarcia ofert 2012-02-16 20:20:21
3 ogloszenie_o_zmianie_ogA_oszenia.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-02-16 20:26:43
4 ogloszenie_o_zmianie_ogA_oszenia.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-02-16 20:27:40
5 ogloszenie_o_zmianie_ogA_oszenia.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-02-16 20:30:57
6 ogloszenie_o_zmianie_ogA_oszenia.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-02-16 20:31:22
7 ogloszenie_o_zmianie_ogA_oszenia.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-02-16 20:31:29
8 ogloszenie_o_zmianie_ogA_oszenia.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-02-16 20:31:48
9 ogloszenie_o_zmianie_ogA_oszenia.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-02-16 20:31:54
10 ogloszenie_o_zmianie_ogA_oszenia.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-02-16 20:32:16
11 ogloszenie_o_zmianie_ogA_oszenia.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-02-16 20:33:33
12 ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-02-16 20:40:13
Wynik postępowania
1 wynik_postepowania_inzynier_projektu.pdf 2012-02-22 15:09:18