Przetarg zagospodarowanie terenu przy szkole podstawowej w Węgorzynie poprzez urządzenie piacu zabaw wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogloszenie.pdf 2012-07-09 18:02:57
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 siwz.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-07-09 18:02:57 143 razy
2 za._nr_10_opis.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-07-09 18:03:12 557 razy
3 zaA_._nr_7_umowa.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-07-09 18:03:23 150 razy
4 zaA_._nr_8_przedmiar.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-07-09 18:03:32 192 razy
5 zaA_._nr_9_ST.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-07-09 18:05:26 143 razy
6 zaA_._nr_9_STWiOR.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-07-09 18:05:35 175 razy
7 zaA_._nr_10_mapka.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-07-09 18:05:43 133 razy
8 projekt.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-07-12 21:29:18 1788 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 modyfikacja_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-07-12 21:19:07
2 rys.1Aa.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-07-12 21:21:58
Wynik postępowania
1 szkola_wynik.pdf 2012-08-02 14:06:00