Przetarg na przebudowe drogi dojazdowej w Przytoni

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogloszenie.pdf 2012-07-12 21:08:26
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 siwz.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-07-12 21:14:29 141 razy
2 zal_10_projekt.exe Po terminie otwarcia ofert 2012-07-12 21:14:29 158 razy
3 ot_pbw_przyton.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-07-12 21:14:29 272 razy
4 ot_bioz_przyton.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-07-12 21:14:29 360 razy
5 zal_nr_7_umowa.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-07-12 21:15:11 139 razy
6 zal_nr_8_przedmiar.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-07-12 21:15:11 478 razy
7 zal_nr_9_siwior.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-07-12 21:15:11 235 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 odpowiedzi_Przyton.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-07-19 20:28:50
Wynik postępowania
1 wynik_postepowania.pdf 2012-08-08 14:25:51
Udzielenie zamówienia
1 udzel_zam.pdf 2012-08-24 10:37:22