herb BIP - Gmina Węgorzyno

www.wegorzyno.pl

Mapa biuletynu

Gmina Węgorzyno
|___Dane teleadresowe
|___Sołectwa
      |___Lista Sołtysów, Rady Osiedla
|___Struktura Organizacyjna Urzędu
System Rada
|___Radni
|___Komisje
|___Głosowania
|___Interpelacje
|___Kalendarz posiedzeń
|___Transmisja z Sesji Rady
|___Protokoły
|___Uchwały
|___Projekty uchwał
Organy
|___Burmistrz Węgorzyna
|___Rada
|___Komisje
      |___Komisje VII kadencji Rady Miejskiej 2014 -2018
            |___Komisja Budżetowo - Gospodarcza
                  |___Protokoły z posiedzeń Komisji Budżetowo - Gospodarczej
                  |___Plany pracy Komisji Budżetowo - Gospodarczej
            |___Komisja Społeczno - Oświatowa
                  |___Protokoły z posiedzeń Komisji Społeczno - Oświatowej
            |___Komisja Rewizyjna
                  |___Protokoły z posiedzeń Komisji Rewizyjnej
                  |___Plany pracy Komisji Rewizyjnej
      |___Komisje VI Kadencji Rady Miejskiej 2010-2014 r.
            |___Komisja Budżetowo - Gospodarcza Rady Miejskiej w Węgorzynie
                  |___Skład Komisji Budżetowo - Gospodarczej
                  |___PLAN PRACY KOMISJI BUDŻETOWO - GOSPODARCZEJ 2012
                  |___Plan pracy Komisji Budżetowo - Gospodarczej 2011
                  |___Protokoły z posiedzeń Komisji Budżetowo - Gospodarczej
            |___Komisja Społeczno - Oświatowa Rady Miejskiej w Węgorzynie
                  |___PLAN PRACY KOMISJI SPOŁECZNO - OSWIATOWEJ NA 2012 ROK
                  |___Plan pracy Komisji Społeczno - Oświatowej na 2011 rok
                  |___Skład Komisji Społeczno - Oświatowej
                  |___Protokoły z posiedzeń Komisji Społeczno - Oświatowej
            |___Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Węgorzynie
                  |___PLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ RADY MIEJSKIEJ W WĘGORZYNIE NA 2012 ROK
                  |___Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2011 rok
                  |___Skład Komisji Rewizyjnej
                  |___Protokoły z posiedzeń Komisji Rewizyjnej
      |___Komisje V Kadencji Rady Miejskiej 2006-2010 r.
      |___Komisje IV Kadencji Rady Miejskiej 2002 -2006 r.
            |___Komisja Społeczno_Oświatowa
            |___Komisja Rewizyjna
            |___Komisja Budżetowo - Gospodarcza
|___Zadania i kompetencje
|___Oświadczenia majątkowe
      |___Radni VIII kadencji
            |___Zbigniew Białek
            |___Monika Dobrzaniecka
            |___Halina Jagiełka
            |___Teresa Kuźmińska
            |___Grażyna Kata
            |___Katarzyna Lewandowska
            |___Anna Łuksza
            |___Stanisław Ociepa
            |___Dominik Raj
            |___Krzysztof Rególski
            |___Maria Sławska
            |___Joanna Stasiak
            |___Bogusław Szyłowicz
            |___Elżbieta Ustyjańczuk
      |___Radni VII kadencji
            |___Zbigniew Białek
            |___Marta Kaczmarek
            |___Mariusz Zieliński
            |___Maria Sławska
            |___Marcin Szostakiewicz
            |___Łukasz Nowacki
            |___Krzysztof Krzączkowski
            |___Jan Szymko
            |___Jadwiga Kamińska
            |___Grażyna Kata
            |___Bogusław Szyłowicz
            |___Barbara Górniak
            |___Anna Łuksza
            |___Katarzyna Lewandowska
      |___Radni VI kadencji
            |___Barbara Górniak
            |___Łukasz Nowacki
            |___Tadeusz Słomiński
            |___Ryszard Acman
            |___Mariusz Zieliński
            |___Marcin Szostakiewicz
            |___Krzysztof Gwóźdź
            |___Janusz Sadurek
            |___Jan Szymko
            |___Heronim Cierpisz
            |___Andrzej Raj
            |___Maria Sławska
            |___Kamila Madajczyk
            |___Jadwiga Kamińska
            |___Barbara Pietrusz
      |___Radni V kadencji
            |___Heronim Cierpisz
            |___Jan Mazuro
            |___Jan Szymko
            |___Oświadcznenia majątkowe dodatkowe radnych
                  |___Jan Szymko
                  |___Jan Mazuro
                  |___Jadwiga Kamińska
                  |___Janusz Kowalski
                  |___Halina Kwiatkowska
                  |___Tomasz Mielcarek
                  |___Stanisław Kaliciński
                  |___Marcin Szostakiewicz
                  |___Mirosław Kłosiński
                  |___Krzysztof Wolski
                  |___Marian Wolter
                  |___Eugeniusz Kołodyński
                  |___Zbigniew Wilk
                  |___Adam Hlib
            |___Krzysztof Wolski
            |___Adam Hlib
            |___Zbigniew Wilk
            |___Mirosław Kłosiński
            |___Marcin Szostakiewicz
            |___Stanisław Kaliciński
            |___Tomasz Mielcarek
            |___Halina Kwiatkowska
            |___Janusz Kowalski
            |___Jadwiga Kamińska
            |___Eugeniusz Kołodyński
            |___Marian Wolter
      |___Radni IV kadencji
            |___Oświadczenie Majątkowe na koniec kadencji
                  |___Maria Misiur
                  |___Tomasz Janus
                  |___Jan Szymko
                  |___Joanna Stasiak
                  |___Barbara Pietrusz
                  |___Jan Mazuro
                  |___Jacek Madejski
                  |___Halina Kwiatkowska
                  |___Monika Kuźmińska
                  |___Egeniusz Kołodyński
                  |___Jadwiga Kamińska
                  |___Tadeusz Jazłowiec
                  |___Lidia Mantur
            |___Tadeusz Jazłowiec
      |___Przewodniczący Rady Miejskiej IV, V, VI ,VII, VIII kadencji
            |___Jan Mazuro Przewodniczący Rady Miejskiej kadencji VIII
            |___Jan Mazuro Przewodniczący Rady Miejskiej kadencji VII
            |___Jan Mazuro Przewodniczący Rady Miejskiej kadencji VI
            |___Monika Kuźmińska Przewodniczący Rady Miejskiej kadencji V
            |___Jan Piotrowski Przewodniczacy Rady Miejskiej kadencji IV
      |___Burmistrz Węgorzyna IV, V, VI,VII, VIII kadencji
            |___Burmistrz Węgorzyna VIII Kadencji Monika Kuźmińska
            |___Burmistrz Węgorzyna VII Kadencji Monika Kuźmińska
            |___Burmistrz Węgorzyna VI Kadencji Monika Kuźmińska
            |___Burmistrz Węgorzyna V kadencji Grażyna Karpowicz
            |___Burmistrz Węgorzyna IV kadencji Stanisław Konarski
      |___Urząd Miejski Węgorzyno
            |___Banasik Marta
                  |___Sekretarz Urzędu Marta Banasik Oświadczenie za rok 2007
            |___Makarec Zofia
                  |___Zca - Burmistrza Zofia Makarec
                        |___Oświadczenie majatkowe dodatkowe
            |___Brodziński Ryszard
            |___Grabowska Elżbieta
                  |___Grabowska Elżbieta -Skarbnik oświadczenie za rok 2007
            |___Opala Wanda
                  |___Opala Wanda - Inspektor ds. podatków i opłat lokalnych Oświadczenie za rok 2007
            |___Kardasiewicz Czesława
                  |___Kardasiewicz Czesława -Inspektor ds. podatków i opłat lokalnych oświadczenie za rok 2007
            |___Honke Małgorzata
            |___Szostakiewicz Magdalena
                  |___Magdalena Szostakiewicz Referent Oświadczenie za rok 2007
            |___Rudnicka Sylwia
            |___Ociepa Anna
                  |___Anna Ociepa Referent w Wydziale Nieruchomości i Rolnictwa Oświadczenie za rok 2007
            |___Stoncel Halina
                  |___Stoncel Halina - Kierownik Wydziału Nieruchomości Oświadczenie za rok 2007
            |___Małgorzata Szestowicka
            |___Małgorzata Dmochowska
            |___Janina Mazuro
            |___Agnieszka Dąbrowska
            |___Iwona Macedońska Warsz
      |___Osrodek Pomocy Społecznej Węgorzyno
            |___Anna Biernikiewicz
            |___Katarzyna Makarewicz Dąbro
            |___Bejm Anna
            |___Żurawik Edyta
            |___Sobańska - Protasiuk Lidia
            |___Jagiełka Halina
            |___Dobrzaniecka Monika
      |___Oświadczenia majątkowe - oświata
            |___Szkoła Podstawowa w Runowie Pomorskim
            |___Szkoła Podstawowa Węgorzyno
            |___Gimnazjum
            |___Przedszkole
            |___Biuro Obsługi Szkół Przedszkoli i Bibliotek
                  |___Madej Jadwiga - Kierownik Biura Obsługi Szkół Przedszkoli i Bibliotek oświadczenie za rok 2007
                  |___Waldemar Konefał - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Węgorzynie oświadczenie za rok 2007
                  |___Kozioł Elżbieta - Kierownik Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Węgorzynie oświadczenie za rok 2007
                  |___Gębka Elżbieta - Dyrektor Gimnazjum w Węgorzynie oświadczenie za rok 2007
                  |___Franczuk Barbara - Dyrektor Przedszkola w Węgorzynie oświadczenie za rok 2007
                  |___Jędrzejczak Maria - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Runowie Pomorskim oświadczenie za rok 2007
      |___Wzór oświadczenia majątkowego dla radnych
      |___Biblioteka
|___Ułatwienia dla niesłyszących
|___Jak załatwić sprawę
      |___Sprawy ogólno administracyjne
      |___Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
      |___Sprawy w zakresie Infrastruktury Komunalnej i Remontów
            |___Wniosek o wydanie warunków zabudowy lub lokalizacji inwestycji celu publicznego
            |___informacja dotycząca składania wniosków o przydział lub zamianę lokalu mieszkalnego
      |___Sprawy w zakresie ewidencji ludności, spraw wojskowych i działalności gospodarczej
      |___Sprawy w zakresie Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska
            |___WIKiOŚ 1 Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
      |___Sprawy w zakresie Nieruchomości i Rolnictwa
            |___WNR 17 Wykonanie przez gminę prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej
                  |___Informacje i komunikaty
                  |___Informacje i komunikaty
            |___WNR 16 Zbycie udziału we współwłasności nieruchomości zabudowanej
            |___WNR 15 Zbycie nieruchomości w drodze przetargu
            |___WNR 14 Zbycie dzierżawionej nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej
            |___WNR 13 Zbycie nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej
            |___WNR 12 Nadanie numeracji nieruchomości zabudowanej lub przeznaczonej pod zabudowe
            |___WNR 11 Nabycie przez użytkowników wieczystych prawa własności nieruchomości
            |___WNR 10 Rozgraniczenie nieruchomości
            |___WNR 9 Wypowiedzenie umowy dzierżawy gruntu zawartej na czas nieoznaczony
            |___WNR 8 Wydzierżawienie Gruntu na okres do 3 lat, powyżej 3 lat lub na czas nieoreślony
            |___WNR 5 Cesja umowy dzierżawy gruntów
            |___WNR 6 Przedłużenie umowy dzierżawy gruntu zawartej na okres do 3 lat
            |___WNR 7 Rozwiązanie umowy dzierżawy gruntu za zgodą stron
            |___WNR 4 Zatwierdzenie Projektu Podziału Nieruchomości
            |___WNR 3 Srzedaż Nieruchomości Gruntowej Wyłącznie Użytkownikowi Wieczystemu
            |___WNR 2 Nabycie Lokalu Mieszkalnego, Użytkowego, Domu Jednorodzinnego na Rzecz Najemcy
            |___WNR1 Zaświadczenie
            |___WNR Wykaz Spraw Prowadzonych przez Wydział N i R
      |___Sprawy w zakresie Wydziału Finansowego
      |___Sprawy w zakresie Urzędu Stanu Cywilnego
Zamówienia Publiczne
|___Zamówienia publiczne
|___Zamówienia publiczne spoza ustawy
      |___ZAPYTANIE OFERTOWE Zakup i montaż wyposażenia oraz zakup pomocy dydaktycznych i zabawek do przedszkola publicznego i żłobka w Węgorzynie - wyposażenie kuchni
      |___ZAPYTANIE OFERTOWE Świadczenie usług weterynaryjnych, w tym zapewnienie całodobowej opieki w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt oraz opieki nad wolno żyjącymi kotami z terenu Gminy Węgorzyno w roku 2019
      |___ZAPYTANIE OFERTOWE Oferta w postępowaniu mającym na celu wybór wykonawcy przewozu uczniów z orzeczoną niepełnosprawnością do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Gudowie
      |___ZAPYTANIE OFERTOWE Oferta na wykonanie prac geodezyjnych na nieruchomościach gminnego zasobu nieruchomości oraz zasobu nieruchomości Skarbu Państwa polegających przejęciu na mienie gminy
      |___ZAPYTANIE OFERTOWE Oferta na wykonanie wycen nieruchomości będących własnością Gminy Węgorzyno
      |___ZAPYTANIE OFERTOWE Wybór wykonawcy przewozu uczniów z orzeczoną niepełnosprawnością do Zespołu Szkół Niepublicznych w Radowie Wielkim
      |___ZAPYTANIE OFERTOWE Wyłapywanie, przyjęcie i utrzymanie bezdomnych zwierząt w schronisku z terenu Gminy Węgorzyno
      |___ZAPYTANIE OFERTOWE Dostawa i wdrożenie Systemu Zarządzania Wydrukiem wraz z zapewnieniem umowy wsparciowej na system oraz wynajmu urządzeń wielofunkcyjnych wraz z umową serwisową
|___Ogłoszenia i obwieszczenia
      |___Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu drogowego
|___Plan zamówień publicznych
Kontrole Zewnętrzne Gminy
|___Kontrole Zewnętrzne Gminy
      |___Wystapienia pokontrole za rok 2014
      |___Wystapienia pokontrole za rok 2006
      |___Wystapienia pokontrole za rok 2009
      |___Wystapienia pokontrole za rok 2008
      |___Wystapienia pokontrole za rok 2010
Otwarte konkursy ofert
|___Otwarte Konkursy Ofert
      |___Ogłoszenie o zamieszczeniu oferty na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie - oferent Ludowy Łobeski Klub Biegacza "TRUCHT"
      |___Otwarte konkursy ofert na rok 2019
            |___Załączniki
      |___Ogłoszenie o zamieszczeniu oferty na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
      |___Ogłoszenie o zamieszczeniu oferty na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
      |___Otwarte konkursy ofert na rok 2018
            |___Załaczniki do konkursu
      |___Otwarty konkurs ofert na rok 2017
            |___Załączniki do konkursów
|___Konsultacje z organizacjami pozarządowymi
Nabór na wolne stanowiska pracy
|___Nabór na wolne stanowiska pracy
      |___Ośrodek Pomocy Społecznej w Węgorzynie ogłasza nabór na stanowisko pracownika socjalnego
      |___Archiwum ogłoszeń
            |___Ogłoszenie Dyrektor Szkoły Podstawowej w Węgorzynie
|___Druki do pobrania
Infrastruktura i inwestycje
|___Oferty Inwestycyjne
|___Studium Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego M. i G.
|___Studium Uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego M i G Węgorzyno od 03.07.2008r
|___Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
|___Konsultacje społeczne strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Programu Budowy Dróg Krajo
|___Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania rok 2012
|___MPZP stare Węgorzyno
|___Ogłoszenia i obwieszczenia
|___Studium obowiązujące do 02.07.2008r.
      |___Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Węgorzyno
Gospodarka nieruchomościami
|___Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
|___Zbycie Nieruchomości
      |___2018 rok
      |___2017 rok
      |___2016 rok
      |___2015 rok
      |___2014 rok
      |___2013 rok
      |___2012 rok
      |___Wykazy do publicznej wiadomości
            |___2019 rok
            |___2018 rok
            |___2017 rok
            |___2016 rok
            |___2015 rok
            |___wykazy 2014 rok
            |___Wykazy do publicznej wiadomości 2013 rok
            |___Wykazy podawane w 2012 rok
      |___2011 rok
      |___Rok 2010
      |___ROK 2009
      |___Rok 2008
|___Ogłoszenia Burmistrza o dzierżawie nieruchomości
      |___przetargi na dzierżawę 2018
      |___wykazy do dzierżawy 2018
      |___przetargi na dzierżawę 2017
      |___wykazy do dzierżawy 2017
      |___2016
      |___2015 rok
      |___Przetargi na dzierżawę
            |___2012 rok
      |___Wykaz nieruchomości do dzierżawy
            |___rok 2013
            |___2011 rok
            |___rok 2010
            |___Rok 2009
            |___Rok 2008
            |___Rok 2007
      |___Wykaz nieruchomości do sprzedaży
            |___Rok 2011
            |___Rok 2010
            |___Rok 2009
            |___Rok 2008
            |___Rok 2007
Budżet
|___Informacje o wykonaniu Budżetu
      |___Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Węgorzyno oraz planu finansowego instytucji kultury za 2017 roku
      |___Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Węgorzyno oraz planu finansowego instytucji kultury za 2016 rok
      |___Sprawozdanie z wykonania budżetu budżetu Gminy Węgorzyno oraz planu finansowego instytucji kultury za 2015 rok
      |___Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Węgorzyno za 2014 rok oraz planu finansowego instytucji kultury za 2014 rok
      |___Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Węgorzyno za 2013 rok oraz planu finansowego instytucji kultury za 2013 rok
      |___Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Węgorzyno oraz planu finansowego instytucji kultury za 2012 rok
      |___Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Węgorzyno oraz planu finansowego instytucji kultury za 2011 rok
      |___Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Węgorzyno oraz planu finansowego instytucji kultury za 2010 rok
|___Uchwały RIO
Informacje i komunikaty
|___Numeracja porządkowa nieruchomości
|___Obwieszczenia
Ochrona Środowiska
|___Gminny Program Ochrony Środowiska
|___Obwieszczenia i zawiadomienia
      |___
|___Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji
      |___Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 4339Z Runowo-Winniki
      |___Utworzenie zakładu produkcji włókien bazaltowych przez innowacyjną grupę Bazalt Sp. z o.o. na obszarze specjalnej strefy włączenia
|___Koła Łowieckie
      |___Książka ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym
      |___Koło Łowieckie ,,Ryś''
      |___Koło Łowieckie ,,Rogacz''
      |___Koło Łowieckie ,,Łoś''
      |___Koło Łowieckie ,,Jeleń''
      |___Koło Łowieckie ,,Głowacz''
      |___Koło Łowieckie ,,Dzik''
      |___Koło Łowieckie ,,Diana''
|___Plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy Węgorzyno
|___Zasady zachowania czystości i porządku w gminie
|___Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
|___Program usuwania azbestu
|___"Śmieci"
|___Utrzymanie czystości
|___Obwieszczenia o wydaniu decyzji środowiskowych uwarunkowaniach zgody
      |___Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
|___Obwieszczenie o wpłynięciu wniosku o wydanie decyzji środowiskowych uwarunkowaniach zgody
|___Rejestr decyzji środowiskowych
|___Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
|___Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi
      |___Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi 2019
Wybory
|___Wybory Samorządowe 2006
|___Wybory Parlamentarne 2015
|___Referendum Ogólnopolskie 2015
|___Wybory Prezydenckie 2015
      |___Zarządzenia Burmistrza
|___Wizualizacja Wyborów Samorządowych 2014
|___Wybory Samorządowe 2014
      |___Protokoły z wyników głosowań
|___Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
|___Wybory Uzupełniające do Rady Miejskiej 2011 rok okręg nr 3
|___Wybory do Sejmu i Sentau RP 2011
      |___Zgłoszenie kandydatów do Obwodowych Komisji Wyborczych
      |___obwieszczenia, zarządzenia, informacje
|___Wybory Samorządowe 2010
      |___Informacje i komunikaty
|___Wybory Prezydenckie
|___Wybory do Parlamentu Europejskiego
|___Wybory samorządowe uzupełniające
|___Wybory do Izb Rolniczych
      |___Wybory do Izb Rolniczych 2015
|___Wybory Samorządowe 2018
Informacje podatkowe
|___Wzory druków podatkowych
|___Informacja o stawkach podatku i opłatach lokalnych
      |___Uchwały podatkowe na 2016 rok
      |___Informacja o stawkach podatków i opłat lokalnych na 2010 rok
|___Uchwały podatkowe
|___Udzielone ulgi w podatkach
      |___Rok 2016
      |___Rok 2012
      |___Rok 2013
Rada Miejska
|___Uchwały
      |___Uchwały VIII kadencja
            |___V sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie - 31.01.2019 r.
            |___IV sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie - 28.12.2018 roku
            |___III sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie - 20.12.2018 roku
            |___II sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie - I część 30.11.2018 r, II część 04.12.2018 r.
            |___I sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie -20.11.2018
      |___Uchwały VII kadencja
            |___XLII sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie - 30.10.2018 r.
            |___XLI sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie - 27.09.2018
            |___XL sesja Rady Miejskiej w Wegorzynie - 03.09.2018 r.
            |___XXXVIII sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie z 22 czerwca 2018 roku
            |___XXXVII sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie - 25.05.2018 r.
            |___XXXVI sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie - 26.04.2018 r.
            |___XXXV sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie - 21 marca 2018 roku
            |___sesja Nadzwyczajna Rady Miejskiej w Węgorzynie - 20.02.2018 r.
            |___XXXIII sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie - 30.01.2018 r.
            |___XXXII sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie - 22 grudnia 2017 roku
            |___XXXI sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 29.11.2017 roku
            |___XXX sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie - 25.10.2017 r.
            |___XXIX sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie - 27.09.2017 r.
            |___XXVIII sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie - 31.08.2017
            |___XXVII sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie - 28.06.2017 r.
            |___XXVI sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie - 31.05.2017 r.
            |___XXV sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie - 26.04.2017 r.
            |___XXIV sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie - 29.03.2017 r.
            |___XXIII sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie - 28.02.2017 r.
            |___XXII sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie - 31.01.2017
            |___XXI sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie - 29.12.2016
            |___XX sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie - 30.11.2016 r.
            |___XIX sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie - 26.10.2016 r.
            |___XVIII sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie - 21.09.2016 r.
            |___XVII sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie - 22.06.2016 r.
            |___XVI sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie - 19 maja 2016 r.
            |___XV sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie - 31.03.2016 r.
            |___XIV sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie - 27 stycznia 2016 roku
            |___XIII sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie - 30.12.2015 r.
            |___XII sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie - 26.11.2015 r.
            |___XI sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie - 29.10.2015 r.
            |___X sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie - 30.09.2015 r.
            |___IX sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie - 27.08.2015 r.
            |___VIII sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie - 25.06.2015 r.
            |___VII sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie - 27.05.2015 r.
            |___VI sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie - 26.03.2015 r.
            |___V sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie - 26 lutego 2015 roku
            |___IV sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie - 29 stycznia 2015 roku
            |___III sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie - 30.12.2014 roku
                  |___III/15/2014 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Węgorzyno na rok 2015
            |___II sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie - 11.12.2014 r.
      |___uchwały VI kadencja
            |___XLI sesja Rady Miejskiej - 13.11.2014 roku
            |___XL sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie - 30.10.2014 r.
            |___XXXIX sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie - 30.09.2014 r.
            |___XXXVIII sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie - 28.08.2014 roku
            |___XXXVII sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie - 26.06.2014 roku
            |___XXXVI sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie - 22.05.2014 r.
            |___XXXV sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie - 27.03.2014 r.
            |___Sesja Nadzwyczajna Rady Miejskiej w Węgorzynie - 06.03.2014 r.
            |___XXXIII sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie - 30.01.2014 r.
            |___XXXII sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie - 30.12.2013 r.
            |___XXXI sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie - 28.11.2013 r.
            |___XXIX sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie - 31.10.2013 roku
            |___XXVIII sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie - 26.09.2013 r.
            |___XXVII sesja Rady miejskiej w Węgorzynie - 29.08.2013 roku
            |___XXVI sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie - 28.06.2013 r.
            |___XXV sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie - 23 maja 2013 r.
            |___XXIV sesja Rady Miejskiej- 26.03.2013r.
            |___XXIII sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie - 31 stycznia 2013 roku
            |___XXII sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie - 20 grudnia 2012 r.
                  |___XXII/217/2012 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Węgorzyno na rok 2013
            |___XXI sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 29 listopada 2012 roku
            |___XX sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 25 października 2012 roku
            |___XIX sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 4 października 2012 roku
            |___XVIII sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 30 sierpnia 2012 roku
            |___XVII sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 28 czerwca 2012 roku
            |___XVI sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 31 maja 2012 r.
            |___XV sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 26 kwietnia 2012 roku
            |___XIV sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 15 marca 2012 r.
            |___XIII sesja Rady Miejskiej w Wegorzynie z dnia 26 stycznia 2012 roku
            |___XII sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 29 grudnia 2011 roku
            |___XI sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 30 listopada 2011 roku
            |___X sesja Rady Miejskiej z dnia 27 października 2011 roku
            |___IX sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 21 września 2011 roku
            |___VIII sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 30 czerwca 2011 roku
            |___VII sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 26 maja 2011 roku
            |___VI sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 14 kwietnia 2011 roku
            |___V sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 25 marca 2011 roku
            |___IV sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 27 stycznia 2011 roku
            |___III sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 30 grudnia 2010 roku
            |___II sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 10 grudnia 2010 roku
            |___I sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 1 grudnia 2010 roku
      |___Uchwały V Kadencja
            |___Sesja XLVI Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 10 listopada 2010 roku
            |___Sesja XLV Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 28 października 2010 roku
            |___sesja XLIV Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 02 września 2010 roku
            |___sesja XLIII Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 30 czerwca 2010 roku
            |___sesja XLII Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 27 maja 2010 roku
            |___sesja XLI Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 29 kwietnia 2010 roku
            |___sesja XL Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 25 marca 2010 roku
            |___sesja XXXIX Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 01 lutego 2010 roku
            |___sesja nr XXXVIII Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 30 grudnia 2009 roku
            |___sesja nr XXXVII Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 17 grudnia 2009 roku
            |___sesja nr XXXVI Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 26 listopada 2009 roku
            |___sesja nr XXXV Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 22 października 2009 roku
            |___sesja nr XXXIV Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 17 września 2009 roku
            |___sesja nr XXXIII Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 01 lipca 2009 roku
            |___sesja nr XXXII Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 28 maja 2009 roku
            |___sesja nr XXXI Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 29 kwietnia 2009 roku
            |___sesja nr XXX Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 07 kwietnia 2009 roku
            |___sesja nadzwyczajna nr XXIX Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 20 marca 2009 roku
                  |___Rozstrzygnięcia nadzorcze Wojewody Zachodniopomorskiego do uchwał podjetych na sesji nadzwyczajnej 20 marca 2009 roku
            |___sesja nr XXVIII Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 26 lutego 2009 roku
            |___sesja nr XXVII Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 29 stycznia 2009 roku
            |___sesja nr XXVI Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 30 grudnia 2008 roku
            |___sesja nr XXV Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 19 grudnia 2008 roku
            |___sesja nr XXIV Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 27 listopada 2008 roku
            |___sesja nr XXIII Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 21 października 2008 roku
            |___sesja nr XXII Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 28 sierpnia 2008 roku
            |___sesja nr XXI Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 3 lipca 2008 roku
            |___sesja nr XX Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 29 maja 2008 roku
            |___sesja nr XIX Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 30 kwietnia 2008 roku
            |___sesja nr XVIII Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 27 marca 2008 roku
            |___sesja nr XVII Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 28 lutego 2008 roku
            |___sesja XVI Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 14 lutego 2008 roku
            |___sesja XV Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 31 stycznia 2008 roku
            |___sesja nr XIV Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 28 grudnia 2007 roku
            |___sesja nr XIII Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 7 grudnia 2007 roku
            |___sesja nr XII Rada Miejska w Węgorzynie z dnia 12 listopada 2007 roku
            |___sesja nr XI Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 02 października 2007 roku
            |___sesja nr X Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 10 września 2007 roku
            |___sesja nr IX Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 18 lipca 2007 roku
            |___sesja nr VIII Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 21 czerwca 2007 roku
            |___sesja nr VII Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 27 kwietnia 2007 roku
            |___sesja nr VI Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 14 kwietnia 2007 roku
            |___sesja nr V Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 10 marca 2007 roku
            |___sesja nr IV Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 26 stycznia 2007 roku
            |___sesja nr III Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 29 grudnia 2006 roku
            |___sesja nr II Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 20 grudnia 2006 roku
            |___sesja nr I Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 27 listopada 2006 roku
      |___uchwały IV kadencja
            |___Uchwały 2006 r.
                  |___Sesja XXXIX
                  |___Sesja XXXVIII
                  |___Sesja XXXVI
                  |___Sesja XXXVII
                  |___Sesja XXXV
                  |___Sesja XXXIV
            |___Uchwały 2005 r
                  |___Sesja XXXIII
                  |___Sesja XXXII
                        |___UCHWAŁA Nr XXXII/368/2005 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
                  |___Sesja XXXI
                  |___Sesja XXX
                  |___Sesja XXIX
                  |___Sesja XXVIII
                  |___Sesja XXVII
                  |___Sesja XXVI
                  |___Sesja XXV
                  |___Sesja XXIV
            |___Uchwały 2004r.
                  |___Sesja XXIII
                  |___Sesja XXII
                  |___Sesja XXI
                  |___Sesja XX
                  |___Sesja XIX
                  |___Sesja XVIII
                  |___Sesja XVII
                  |___Sesja XVI
                  |___Sesja XV
            |___Uchwały 2003r.
                  |___sesja XIV
                  |___sesja XIII
                        |___Uchwała Nr XIII/162/2003
                  |___sesja nr XII
                  |___sesja Rady nr XI/2003
                  |___Sesja nr VIII 2003 r.
                  |___Sesja X 2003 r.
                  |___Sesja IX 2003 r.
                  |___Sesja VII 2003 r.
                  |___Sesja IV 2003 r.
                  |___Sesja V 2003 r.
                  |___Sesja VI 2003 r.
            |___Uchwały 2002r.
                  |___Sesja I 2002 r.
                  |___Sesja II 2002 r.
                  |___Sesja III 2002 r.
|___Protokoły z Sesji Rady Miejskiej
      |___Protokoły z VIII kadencji Rady Miejskiej w Węgorzynie
      |___Protokoły z sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Węgorzynie
      |___Protokoły z sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Węgorzynie
      |___Protokoły z sesji V kadencji Rady Miejskiej w Węgorzynie
|___Materiały na najbliższą sesję
      |___Materiały na sesje - VIII kadencja
            |___Materiały na IV sesję Rady Miejskiej w Węgorzynie - 28.12.2018 r.
      |___Materiały na sesje - VII kadencja
            |___Materiały na XLI sesję Rady Miejskiej w Węgorzynie - 27.09.2018 r.
            |___Materiały na XL sesję Rady Miejskiej w Węgorzynie - 03.09.2018 r.
            |___Materiały na XXXVI sesję Rady Miejskiej w Węgorzynie - 26.04.2018 r.
            |___Materiały na XXXIII sesję Rady Miejskiej w Węgorzynie w dniu 30.01.2018 r.
            |___Materiały na XXXII sesję - 22.12.2017
            |___Materiały na XXIX sesję - 27.09.2017 r.
                  |___Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Węgorzyno
            |___Materiały na XXV sesje Rady Miejskiej w Węgorzynie - 26.04.2017 r.
            |___Materiały na XXIII sesję Rady Miejskiej w Węgorzynie - 28.02.2017 r.
            |___Materiały na XXI sesję Rady Miejskiej w Węgorzynie - 29.12.2016 r.
            |___Materiały na XX sesję Rady Miejskiej w Węgorzynie - 30.11.2016 r.
            |___Materiały na XVIII sesję Rady Miejskiej w Węgorzynie - 21.09.2016 r.
            |___Materiały na XVI sesje Rady Miejskiej - 19.05.2016 r.
            |___Materiały na XV sesje - 31.03.2016 r.
            |___Materiały na X sesję Rady Miejskiej w Węgorzynie - 30.09.2015 r.
            |___Materiały na VIII sesje Rady Miejskiej w Węgorzynie - 25.06.2015 r.
            |___Materiały na VII sesje Rady Miejskiej w Węgorzynie - 27.05.2015 r.
      |___Materiały na sesje - VI kadencja
            |___Materiały na XXXVII sesję Rady Miejskiej w Węgorzynie - 26 czerwca 2014 roku
            |___Materiały na XXXII sesję Rady Miejskiej
                  |___Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
            |___Materiały na XXVIII sesję Rady Miejskiej w Węgorzynie - 26.09.2013 roku
            |___Materiały na XXVI sesje Rady Miejskiej Rady Miejskiej - 28.06.2013r.
            |___Materiały na XXV sesje Rady Miejskiej w Węgorzynie - 23.05.2013 roku
            |___Materiały na XXII sesję Rady Miejskiej - 20 grudnia 2012 roku
            |___Materiały na XIX sesje Rady Miejskiej w Węgorzynie
            |___Materiały na XVIII sesje Rady Miejskiej w Węgorzynie, która zaplanowana jest na dzień 30 sierpnia 2012 r.
            |___Materiały na XVII sesję Rady Miejskiej w Węgorzynie
            |___Materiały na XV sesje Rady Miejskiej w Węgorzynie
            |___Materiały na XIII sesje Rady Miejskiej w Węgorzynie
|___Harmonogram Sesji Rady Miejskiej
      |___Plan pracy Rady Miejskiej z planowanym harmonogramem sesji na II półrocze 2013 roku
|___Wykaz radnych
      |___Wykaz Radnych Rady Miejskiej w Węgorzynie - VIII kadencja
      |___Wykaz Radnych Rady Miejskiej w Węgorzynie VII kadencji
      |___wykaz radnych VI kadencji
      |___wykaz radnych
Prawo lokalne
|___Zarządzenia Burmistrza
      |___Zarządzenia Burmistrza VI kandencja
            |___ Zarządzenia Burmistrza z art. 33 ust. dnia 8.03.1990 r o samorządzie gminnym
            |___Zarządzenia Burmistrza z art. 30 ust. dnia 8.03.1990 r o samorządzie gminnym kandencja 2010-2014
      |___Zarządzenia Burmistrza z art. 30 ust. dnia 8.03.1990 r o samorządzie gminnym kandencja 2006-2010
            |___Rok 2006
            |___Rok 2007
            |___Rok 2008
            |___rok 2010
            |___rok 2009
      |___Zarządzenia Burmistrza z art. 33 ust. dnia 8.03.1990 r o samorządzie gminnym
|___Statut Gminy
|___Regulamin Organizacyjny Urzędu i Wydziały Urzędu
|___Strategia rozwoju
|___Plan Rozwoju Lokalnego
|___Imprezy masowe
|___Konsultacje społeczne
      |___Konsultacje społeczne dot. projektu zmian statutów jednostek pomocniczych Gminy Węgorzyno
Informacje
|___Wykaz nr telefonów Urzedu Miejskiego w Węgorzynie
|___Ochrona danych osobowych
|___
|___
|___Generator Opłat Skarbowych
|___Wykaz miejscowości z ilością mieszkańców zameldowanych na stałe
|___Karta Ławnika
|___Informacje Burmistrza Węgorzyna
|___Wnioski o Stypendia
|___Instrukcja obsługi
|___Informacje nieudostępnione
|___Rejestry i Ewidencje
      |___Księga rejestrowa instytucji kultury
            |___Księga rejestrowa instytucji kultury
      |___Rejestr instytucji kultury
|___Budżet
      |___2019
      |___2018
            |___Uchwała Nr XXXII/268/2017 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Węgorzyno na rok 2018
      |___2017
            |___Uchwała Nr XXI/187/2016 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Węgorzyno na lata 2017-2023
            |___Uchwała Nr XXI/186/2016 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Węgorzyno na rok 2017
      |___2016
      |___2015
      |___2014
      |___2013
            |___budżet na rok 2013
      |___2012
            |___budżet na rok 2012
      |___2011
      |___2010
      |___2009
      |___2008
      |___2007
      |___2006
      |___2005
      |___2004
      |___2003
|___Spółki Gminy
|___Jednostki organizacyjne
      |___Podstawowa kwota dotacji na 2018 rok
      |___Podstawowa kwota dotacji na rok 2017