Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Węgorzyno
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Mapa serwisu

Gmina Węgorzyno


|--- Dane teleadresowe

|--- Wykaz telefonów w Urzędzie Miejskim w Węgorzynie

|--- Jak załatwić sprawę

      |--- Sprawy w zakresie ewidencji ludności

      |--- Sprawy ogólno administracyjne

      |--- Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

      |--- Sprawy w zakresie Wydziału Inwestycji i Infrastruktury Komunalnej

      |--- Sprawy w zakresie działalności gospodarczej

      |--- Sprawy w zakresie Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska

            |--- WIKiOŚ 1 Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

      |--- Sprawy w zakresie Nieruchomości i Rolnictwa

            |--- WNR 17 Wykonanie przez gminę prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej

                  |--- Informacje i komunikaty

                  |--- Informacje i komunikaty

            |--- WNR 16 Zbycie udziału we współwłasności nieruchomości zabudowanej

            |--- WNR 15 Zbycie nieruchomości w drodze przetargu

            |--- WNR 14 Zbycie dzierżawionej nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej

            |--- WNR 13 Zbycie nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej

            |--- WNR 12 Nadanie numeracji nieruchomości zabudowanej lub przeznaczonej pod zabudowe

            |--- WNR 11 Nabycie przez użytkowników wieczystych prawa własności nieruchomości

            |--- WNR 10 Rozgraniczenie nieruchomości

            |--- WNR 9 Wypowiedzenie umowy dzierżawy gruntu zawartej na czas nieoznaczony

            |--- WNR 8 Wydzierżawienie Gruntu na okres do 3 lat, powyżej 3 lat lub na czas nieoreślony

            |--- WNR 5 Cesja umowy dzierżawy gruntów

            |--- WNR 6 Przedłużenie umowy dzierżawy gruntu zawartej na okres do 3 lat

            |--- WNR 7 Rozwiązanie umowy dzierżawy gruntu za zgodą stron

            |--- WNR 4 Zatwierdzenie Projektu Podziału Nieruchomości

            |--- WNR 3 Srzedaż Nieruchomości Gruntowej Wyłącznie Użytkownikowi Wieczystemu

            |--- WNR 2 Nabycie Lokalu Mieszkalnego, Użytkowego, Domu Jednorodzinnego na Rzecz Najemcy

            |--- WNR1 Zaświadczenie

            |--- WNR Wykaz Spraw Prowadzonych przez Wydział N i R

      |--- Sprawy w zakresie Wydziału Finansowego

      |--- Sprawy w zakresie Urzędu Stanu Cywilnego

|--- Sołectwa

Organy


|--- Burmistrz Węgorzyna

|--- Rada

|--- Komisje

      |--- Komisje VII kadencji Rady Miejskiej 2014 -2018

            |--- Komisja Budżetowo - Gospodarcza

                  |--- Protokoły z posiedzeń Komisji Budżetowo - Gospodarczej

                  |--- Plany pracy Komisji Budżetowo - Gospodarczej

            |--- Komisja Społeczno - Oświatowa

                  |--- Protokoły z posiedzeń Komisji Społeczno - Oświatowej

            |--- Komisja Rewizyjna

                  |--- Protokoły z posiedzeń Komisji Rewizyjnej

                  |--- Plany pracy Komisji Rewizyjnej

      |--- Komisje VI Kadencji Rady Miejskiej 2010-2014 r.

            |--- Komisja Budżetowo - Gospodarcza Rady Miejskiej w Węgorzynie

                  |--- Skład Komisji Budżetowo - Gospodarczej

                  |--- PLAN PRACY KOMISJI BUDŻETOWO - GOSPODARCZEJ 2012

                  |--- Plan pracy Komisji Budżetowo - Gospodarczej 2011

                  |--- Protokoły z posiedzeń Komisji Budżetowo - Gospodarczej

            |--- Komisja Społeczno - Oświatowa Rady Miejskiej w Węgorzynie

                  |--- PLAN PRACY KOMISJI SPOŁECZNO - OSWIATOWEJ NA 2012 ROK

                  |--- Plan pracy Komisji Społeczno - Oświatowej na 2011 rok

                  |--- Skład Komisji Społeczno - Oświatowej

                  |--- Protokoły z posiedzeń Komisji Społeczno - Oświatowej

            |--- Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Węgorzynie

                  |--- PLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ RADY MIEJSKIEJ W WĘGORZYNIE NA 2012 ROK

                  |--- Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2011 rok

                  |--- Skład Komisji Rewizyjnej

                  |--- Protokoły z posiedzeń Komisji Rewizyjnej

      |--- Komisje V Kadencji Rady Miejskiej 2006-2010 r.

      |--- Komisje IV Kadencji Rady Miejskiej 2002 -2006 r.

            |--- Komisja Społeczno_Oświatowa

            |--- Komisja Rewizyjna

            |--- Komisja Budżetowo - Gospodarcza

|--- Zadania i kompetencje

|--- Oświadczenia majątkowe

      |--- Wzór oświadczenia majątkowego dla radnych

      |--- Radni VIII kadencji

            |--- Zbigniew Białek

            |--- Monika Dobrzaniecka

            |--- Halina Jagiełka

            |--- Teresa Kuźmińska

            |--- Grażyna Kata

            |--- Katarzyna Lewandowska

            |--- Anna Łuksza

            |--- Stanisław Ociepa

            |--- Dominik Raj

            |--- Krzysztof Rególski

            |--- Maria Sławska

            |--- Joanna Stasiak

            |--- Bogusław Szyłowicz

            |--- Elżbieta Ustyjańczuk

            |--- Zdzisław Madajczyk

      |--- Radni VII kadencji

            |--- Zbigniew Białek

            |--- Marta Kaczmarek

            |--- Mariusz Zieliński

            |--- Maria Sławska

            |--- Marcin Szostakiewicz

            |--- Łukasz Nowacki

            |--- Krzysztof Krzączkowski

            |--- Jan Szymko

            |--- Jadwiga Kamińska

            |--- Grażyna Kata

            |--- Bogusław Szyłowicz

            |--- Barbara Górniak

            |--- Anna Łuksza

            |--- Katarzyna Lewandowska

      |--- Radni VI kadencji

            |--- Barbara Górniak

            |--- Łukasz Nowacki

            |--- Tadeusz Słomiński

            |--- Ryszard Acman

            |--- Mariusz Zieliński

            |--- Marcin Szostakiewicz

            |--- Krzysztof Gwóźdź

            |--- Janusz Sadurek

            |--- Jan Szymko

            |--- Heronim Cierpisz

            |--- Andrzej Raj

            |--- Maria Sławska

            |--- Kamila Madajczyk

            |--- Jadwiga Kamińska

            |--- Barbara Pietrusz

      |--- Radni V kadencji

            |--- Heronim Cierpisz

            |--- Jan Mazuro

            |--- Jan Szymko

            |--- Oświadcznenia majątkowe dodatkowe radnych

                  |--- Jan Szymko

                  |--- Jan Mazuro

                  |--- Jadwiga Kamińska

                  |--- Janusz Kowalski

                  |--- Halina Kwiatkowska

                  |--- Tomasz Mielcarek

                  |--- Stanisław Kaliciński

                  |--- Marcin Szostakiewicz

                  |--- Mirosław Kłosiński

                  |--- Krzysztof Wolski

                  |--- Marian Wolter

                  |--- Eugeniusz Kołodyński

                  |--- Zbigniew Wilk

                  |--- Adam Hlib

            |--- Krzysztof Wolski

            |--- Adam Hlib

            |--- Zbigniew Wilk

            |--- Mirosław Kłosiński

            |--- Marcin Szostakiewicz

            |--- Stanisław Kaliciński

            |--- Tomasz Mielcarek

            |--- Halina Kwiatkowska

            |--- Janusz Kowalski

            |--- Jadwiga Kamińska

            |--- Eugeniusz Kołodyński

            |--- Marian Wolter

      |--- Radni IV kadencji

            |--- Oświadczenie Majątkowe na koniec kadencji

                  |--- Maria Misiur

                  |--- Tomasz Janus

                  |--- Jan Szymko

                  |--- Joanna Stasiak

                  |--- Barbara Pietrusz

                  |--- Jan Mazuro

                  |--- Jacek Madejski

                  |--- Halina Kwiatkowska

                  |--- Monika Kuźmińska

                  |--- Egeniusz Kołodyński

                  |--- Jadwiga Kamińska

                  |--- Tadeusz Jazłowiec

                  |--- Lidia Mantur

            |--- Tadeusz Jazłowiec

      |--- Przewodniczący Rady Miejskiej IV, V, VI ,VII, VIII kadencji

            |--- Jan Mazuro Przewodniczący Rady Miejskiej kadencji VIII

            |--- Jan Mazuro Przewodniczący Rady Miejskiej kadencji VII

            |--- Jan Mazuro Przewodniczący Rady Miejskiej kadencji VI

            |--- Monika Kuźmińska Przewodniczący Rady Miejskiej kadencji V

            |--- Jan Piotrowski Przewodniczacy Rady Miejskiej kadencji IV

      |--- Burmistrz Węgorzyna IV, V, VI,VII, VIII kadencji

            |--- Burmistrz Węgorzyna VIII Kadencji Monika Kuźmińska

            |--- Burmistrz Węgorzyna VII Kadencji Monika Kuźmińska

            |--- Burmistrz Węgorzyna VI Kadencji Monika Kuźmińska

            |--- Burmistrz Węgorzyna V kadencji Grażyna Karpowicz

            |--- Burmistrz Węgorzyna IV kadencji Stanisław Konarski

      |--- Urząd Miejski Węgorzyno

            |--- Banasik Marta

            |--- Makarec Zofia

            |--- Brodziński Ryszard

            |--- Grabowska Elżbieta

            |--- Opala Wanda

            |--- Kardasiewicz Czesława

                  |--- Kardasiewicz Czesława -Inspektor ds. podatków i opłat lokalnych oświadczenie za rok 2007

            |--- Honke Małgorzata

            |--- Szostakiewicz Magdalena

            |--- Rudnicka Sylwia

            |--- Ociepa Anna

            |--- Stoncel Halina

            |--- Anna Adamów

            |--- Małgorzata Szestowicka

            |--- Małgorzata Dmochowska

            |--- Janina Mazuro

            |--- Agnieszka Dąbrowska

            |--- Iwona Macedońska Warsz

      |--- Osrodek Pomocy Społecznej Węgorzyno

            |--- Jackiewicz Dorota

            |--- Staros Anna

            |--- Łachut Kinga

            |--- Anna Biernikiewicz

            |--- Katarzyna Makarewicz Dąbro

            |--- Bejm Anna

            |--- Witecka Edyta

            |--- Sobańska - Protasiuk Lidia

            |--- Jagiełka Halina

            |--- Dobrzaniecka Monika

      |--- Biblioteka

      |--- Oświadczenia majątkowe - oświata

            |--- Szkoła Podstawowa w Runowie Pomorskim

            |--- Szkoła Podstawowa Węgorzyno

            |--- Gimnazjum

            |--- Przedszkole

            |--- Biuro Obsługi Szkół Przedszkoli i Bibliotek

      |--- GOKiS Węgorzyno

      |--- Z-ca Burmistrza

|--- Ułatwienia dla niesłyszących

Petycje


|--- Petycje 2019

|--- Petycje 2020

|--- Petycje 2021

|--- Petycje 2022

System Rada


|--- Radni

|--- Klauzula informacyjna

|--- Obwieszczenia i postanowienia

|--- Raport o stanie Gminy

      |--- Raport o stanie Gminy Węgorzyno za 2021 rok

      |--- Raport o stanie Gminy Węgorzyno za 2020 rok

      |--- Raport o stanie Gminy Węgorzyno za rok 2019

      |--- Raport o stanie Gminy Węgorzyno za rok 2018

|--- Wybory ławników

      |--- Wybory uzupełniające na ławników na kadencję 2020-2023

|--- Projekty uchwał

|--- Uchwały

|--- Protokoły

|--- Transmisja z Sesji Rady

|--- Kalendarz posiedzeń

|--- Interpelacje

|--- Głosowania

|--- Komisje

|--- Plan pracy Rady Miejskiej w Węgorzynie

Spisy


|--- Spis Rolny 2020

Otwarte konkursy ofert


|--- Otwarte Konkursy Ofert

      |--- Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu poprzez organizację imprez sportowo-rekreacyjnych w tym sekcji piłki nożnej na rzecz mieszkańców Gminy Węgorzyno w 2022 roku - II Konkurs

      |--- Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania procesu reintegracji osób wykluczonych społecznie oraz wspierania lokalnych inicjatyw na rzecz rozwoju zasobów ludzkich w 2022 roku

      |--- Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu poprzez organizację imprez sportowo-rekreacyjnych w tym sekcji piłki nożnej na rzecz mieszkańców Gminy Węgorzyno w 2022 roku

      |--- Ogłoszenie o zamieszczeniu oferty na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie - oferent Ludowy Iński Klub Sportów Walki TAIKYOKU

      |--- Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu poprzez organizację imprez sportowo-rekreacyjnych w tym sekcji piłki nożnej na rzecz mieszkańców Gminy Węgorzyno w 2021 roku

      |--- Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania procesu reintegracji osób wykluczonych społecznie oraz wspierania lokalnych inicjatyw na rzecz rozwoju zasobów ludzkich w 2021 roku

      |--- Ogłoszenie o zamieszczeniu oferty na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie - oferent Stowarzyszenie Przyjaciele Przytoni - Przebudowa Placu Zabaw w Przytoni

      |--- Ogłoszenie o zamieszczeniu oferty na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie - oferent Ludowy Uczniowski Klub Sportowy TRÓJKA w Węgorzynie

      |--- Ogłoszenie o zamieszczeniu oferty na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie - oferent Ludowy Iński Klub Sportów Walki TAIKYOKU

      |--- Ogłoszenie o zamieszczeniu oferty na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie - oferent Ludowy Łobeski Klub Biegacza "TRUCHT"

      |--- Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu poprzez organizację imprez sportowo-rekreacyjnych w tym sekcji piłki nożnej na rzecz mieszkańców Gminy Węgorzyno w 2020 roku

      |--- Otwarty konkurs ofert na wspracie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania procesu reintegracji osób wykluczonych społecznie oraz wspierania lokalnych inicjatyw na rzecz rozwoju zasobów ludzkich w 2020 roku

      |--- Ogłoszenie o zamieszczeniu oferty na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie - oferent Stowarzyszenie Towarzystwo Węgorzyńskie - Zakup i montaż zestawu zabawowego "STATEK"

      |--- Ogłoszenie o zamieszczeniu oferty na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie - oferent Stowarzyszenie Towarzystwo Węgorzyńskie

      |--- Ogłoszenie o zamieszczeniu oferty na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie - oferent Ludowy Uczniowski Klub Sportowy TRÓJKA

      |--- Ogłoszenie o zamieszczeniu oferty na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie - oferent Ludowy Iński Klub Sportowy Walk TAIKYOKU

      |--- Ogłoszenie o zamieszczeniu oferty na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie - oferent Ludowy Łobeski Klub Biegacza "TRUCHT"

      |--- Otwarte konkursy ofert na rok 2019

            |--- Załączniki

      |--- Ogłoszenie o zamieszczeniu oferty na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

      |--- Ogłoszenie o zamieszczeniu oferty na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

      |--- Otwarte konkursy ofert na rok 2018

            |--- Załaczniki do konkursu

      |--- Otwarty konkurs ofert na rok 2017

            |--- Załączniki do konkursów

|--- Konsultacje z organizacjami pozarządowymi

Kontrole Zewnętrzne Gminy


|--- Kontrole Zewnętrzne Gminy

      |--- Wystapienia pokontrole za rok 2014

      |--- Wystapienia pokontrole za rok 2006

      |--- Wystapienia pokontrole za rok 2009

      |--- Wystapienia pokontrole za rok 2008

      |--- Wystapienia pokontrole za rok 2010

Zamówienia Publiczne


|--- Zamówienia publiczne

|--- Zamówienia publiczne spoza ustawy

      |--- ZAPYTANIE OFERTOWE Podział geodezyjny działki nr 251/99, obręb nr 1 miasta Węgorzyno

      |--- ZAPYTANIE OFERTOWE Rozbiórka budynku mieszkalnego oraz budynków gospodarczych zlokalizowanych na terenie działki o nr ewid. gruntów 179/2 położonych w obrębie nr 2 miasta Węgorzyno przy ul. Mickiewicza 10 w Węgorzynie

      |--- ZAPYTANIE OFERTOWE Rekultywacja terenu dzikiego wysypiska zlokalizowanego na działce geodezyjnej 112/11, obręb Połchowo, gmina Węgorzyno

      |--- ZAPYTANIE OFERTOWE Rozbiórka budynków gospodarczych na nieruchomości nr 501/8 obręb Węgorzyno 1, zlokalizowanej pod adresem Strzelecka 6

      |--- ZAPYTANIE OFERTOWE Wycinka drzew na terenie gminy Węgorzyno

      |--- ZAPYTANIE OFERTOWE Sporządzenie projektu wykonawczego oraz wykazu urządzeń dla zadania: Kompleksowa modernizacja sieci teleinformatycznej w Urzędzie Miejskim w Węgorzynie

      |--- ZAPYTANIE OFERTOWE Sporządzanie operatów szacunkowych nieruchomości stanowiących własność Gminy Węgorzyno w 2022 roku

      |--- ZAPYTANIE OFERTOWE Dostawa i montaż lamp solarnych LED na terenie Gminy Węgorzyno

      |--- ZAPYTANIE OFERTOWE Świadczenie usług weterynaryjnych, w tym zapewnienie całodobowej opieki w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt oraz opieki nad wolno żyjącymi kotami z terenu Gminy Węgorzyno w roku 2022

      |--- ZAPYTANIE OFERTOWE Wycinka drzew na terenie gminy Węgorzyno

      |--- ZAPYTANIE OFERTOWE Oczyszczenie drogi gminnej dz. nr 378 obręb Sielsko, gmina Węgorzyno z samosiewów drzew, usunięcie drzew owocowych oraz podkrzesanie drzew

      |--- ZAPYTANIE OFERTOWE Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Węgorzyno - rok 2021

      |--- ZAPYTANIE OFERTOWE Oczyszczenie drogi gminnej dz. nr 512/1 położonej w obrębie nr 1 miasta Węgorzyno z samosiewów drzew oraz podkrzesanie drzew

      |--- ZAPYTANIE OFERTOWE Wykonanie ogrodzenia panelowego przy boisku sportowym w Węgorzynie

      |--- ZAPYTANIE OFERTOWE Wykonanie piłkochwytów przy boisku sportowym w Węgorzynie

      |--- ZAPYTANIE OFERTOWE Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: Budowa garażu, parkingu, masztu i kontenera telekomunikacyjnego, zlokalizowanego na terenie działek o nr ewidencyjnych: 251/99, 1233, położonych w obrębie nr 1 miasta Węgorzyno przy ul. Runowskiej w Węgorzynie

      |--- ZAPYTANIE OFERTOWE Rekultywacja terenu dzikiego wysypiska zlokalizowanego na działce geodezyjnej 112/11, obręb Połchowo, gmina Węgorzyno

      |--- ZAPYTANIE OFERTOWE Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Węgorzyno wraz z zapewnieniem opieki

      |--- ZAPYTANIE OFERTOWE Najem urządzeń wielofunkcyjnych wraz z serwisem oraz wsparciem do posiadanego systemu StreamlineNXv3 na okres 36mc

      |--- ZAPYTANIE OFERTOWE Zakup wyposażenia do Świetlicy wiejskiej w Brzeźniaku

      |--- ZAPYTANIE OFERTOWE Usługi wyłapywania bezdomnych zwierząt z terenu gminy Węgorzyno oraz ich utrzymanie i sprawowanie opieki nad nimi w schronisku dla bezdomnych zwierząt

      |--- ZAPYTANIE OFERTOWE Świadczenie usług weterynaryjnych, w tym zapewnienie całodobowej opieki w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt oraz opieki nad wolno żyjącymi kotami z terenu Gminy Węgorzyno w roku 2021

      |--- ZAPYTANIE OFERTOWE Świadczenie usług odbioru, wywozu i utylizacji odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych - II

      |--- ZAPYTANIE OFERTOWE Świadczenie usług odbioru, wywozu i utylizacji odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych

      |--- ZAPYTANIE OFERTOWE Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Węgorzyno

      |--- ZAPYTANIE OFERTOWE Audyt informatyczny Urzędu Miejskiego w Węgorzynie wraz z opracowaniem dokumentacji po audytowej

      |--- ZAPYTANIE OFERTOWE Dostawa i montaż wyposażenia do świetlicy w Kąkolewicach w ramach projektu: Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku po byłej hydroforni na świetlicę wiejską wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego do budynku ? Zadanie 3 Dostawa i montaż wyposażenia AGD

      |--- ZAPYTANIE OFERTOWE Wykonanie opracowania geodezyjnego dotyczącego podziału działki oznaczonej nr 35/1 w obrębie Połchowo

      |--- ZAPYTANIE OFERTOWE Wykonanie oceny prawidłowości wykonania czynności ustalenia przebiegu granic dz. nr 36 obręb Trzebawie

      |--- ZAPYTANIE OFERTOWE Wykonanie opracowania geodezyjnego dotyczącego podziału działki oznaczonej nr 1185/3 położonej w obrębie nr 4 miasta Węgorzyno

      |--- ZAPYTANIE OFERTOWE Dostawa i montaż wyposażenia do świetlicy w Kąkolewicach w ramach projektu: Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku po byłej hydroforni na świetlicę wiejską wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego do budynku

      |--- ZAPYTANIE OFERTOWE Wykonanie prac geodezyjnych na nieruchomościach gminnego zasobu nieruchomości oraz zasobu nieruchomości Skarbu Państwa podlegających przejęciu na mienie gminy - II

      |--- ZAPYTANIE OFERTOWE Wykonanie drobnych remontów na podstawie zaleceń kominiarskich w lokalach mieszkalnych stanowiących własność Gminy Węgorzyno

      |--- ZAPYTANIE OFERTOWE Prowadzenie audytu wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Węgorzynie

      |--- ZAPYTANIE OFERTOWE Świadczenie usług weterynaryjnych, w tym zapewnienie całodobowej opieki w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt oraz opieki nad wolno żyjącymi kotami z terenu Gminy Węgorzyno w roku 2020

      |--- ZAPYTANIE OFERTOWE Wykonanie wycen nieruchomości stanowiących własność Gminy Węgorzyno w 2020r.

      |--- ZAPYTANIE OFERTOWE Wykonanie prac geodezyjnych na nieruchomościach gminnego zasobu nieruchomości oraz zasobu nieruchomości Skarbu Państwa podlegających przejęciu na mienie gminy

      |--- ZAPYTANIE OFERTOWE Wycinka i podkrzesanie drzew na terenie gminy Węgorzyno

      |--- ZAPYTANIE OFERTOWE Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Węgorzyno w 2019r. - II

      |--- ZAPYTANIE OFERTOWE Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Węgorzyno w 2019r.

      |--- ZAPYTANIE OFERTOWE Objęcie opieką stomatologiczną dzieci i młodzież szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Węgorzyno

      |--- ZAPYTANIE OFERTOWE Rozbiórka budynku gospodarczego w miejscowości Wiewiecko oraz budynku mieszkalnego w miejscowości Sielsko

      |--- ZAPYTANIE OFERTOWE Rekultywacja terenu dzikiego wysypiska zlokalizowanego na działce geodezyjnej 112/11, obręb Połchowo, gmina Węgorzyno

      |--- ZAPYTANIE OFERTOWE - 2 - Rozbiórka budynku gospodarczego o numerze identyfikacyjnym 469, zlokalizowanego w Węgorzynie przy ul. Grunwaldzkiej na terenie działki oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów 1249/1, usytuowanego ścianą szczytową na granicy z działką o nr geodezyjnym 1285, gm. Węgorzyno

      |--- ZAPYTANIE OFERTOWE Wybór wykonawcy przewozu uczniów z orzeczoną niepełnosprawnością do Zespołu Szkół Niepublicznych w Radowie Wielkim

      |--- ZAPYTANIE OFERTOWE Wybór wykonawcy przewozu uczniów z orzeczoną niepełnosprawnością do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Gudowie

      |--- ZAPYTANIE OFERTOWE Rozbiórka budynku gospodarczego o numerze identyfikacyjnym 469, zlokalizowanego w Węgorzynie przy ul. Grunwaldzkiej na terenie działki oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów 1249/1, usytuowanego ścianą szczytową na granicy z działką o nr geodezyjnym 1285, gm. Węgorzyno

      |--- KONKURS OFERT na obsługę kompleksową zaplecza gastronomicznego wraz z możliwością sprzedaży napojów alkoholowych oraz sprzedaż zabawek podczas imprezy "Lato z Węgorzem 2019"

      |--- ZAPYTANIE OFERTOWE Zakup i montaż wyposażenia oraz zakup pomocy dydaktycznych i zabawek do przedszkola publicznego i żłobka w Węgorzynie - wyposażenie kuchni

      |--- ZAPYTANIE OFERTOWE Świadczenie usług weterynaryjnych, w tym zapewnienie całodobowej opieki w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt oraz opieki nad wolno żyjącymi kotami z terenu Gminy Węgorzyno w roku 2019

      |--- ZAPYTANIE OFERTOWE Oferta w postępowaniu mającym na celu wybór wykonawcy przewozu uczniów z orzeczoną niepełnosprawnością do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Gudowie

      |--- ZAPYTANIE OFERTOWE Oferta na wykonanie prac geodezyjnych na nieruchomościach gminnego zasobu nieruchomości oraz zasobu nieruchomości Skarbu Państwa polegających przejęciu na mienie gminy

      |--- ZAPYTANIE OFERTOWE Oferta na wykonanie wycen nieruchomości będących własnością Gminy Węgorzyno

      |--- ZAPYTANIE OFERTOWE Wybór wykonawcy przewozu uczniów z orzeczoną niepełnosprawnością do Zespołu Szkół Niepublicznych w Radowie Wielkim

      |--- ZAPYTANIE OFERTOWE Wyłapywanie, przyjęcie i utrzymanie bezdomnych zwierząt w schronisku z terenu Gminy Węgorzyno

      |--- ZAPYTANIE OFERTOWE Dostawa i wdrożenie Systemu Zarządzania Wydrukiem wraz z zapewnieniem umowy wsparciowej na system oraz wynajmu urządzeń wielofunkcyjnych wraz z umową serwisową

|--- Ogłoszenia i obwieszczenia

      |--- Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu drogowego

|--- Plan zamówień publicznych

Generator przelewów


|--- Generator przelewów

Przedszkole Publiczne im. Króla Lwa oraz Żłobek w Węgorzynie


|--- Bilanse- Przedszkole

|--- Bilanse- Żłobek

Rejestr Instytucji Kultury


|--- INFORMACJA o rejestrze oraz sposobie udostępnianie danych zawartych w rejestrze instytucji kultury G

|--- Biblioteka

|--- Gminny Ośrodek Kultury i Sportu

Nabór na wolne stanowiska pracy


|--- Nabór na wolne stanowiska pracy

      |--- Ogłoszenie o otwartym i konkurencyjnym naborze kandydatów na rachmistrza spisowego

      |--- Burmistrz Węgorzyna ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Przedszkola Publicznego w Węgorzynie

      |--- Burmistrz Węgorzyna ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Runowie Pomorskim

      |--- Ośrodek Pomocy Społecznej w Węgorzynie ogłasza nabór na stanowisko pracownika socjalnego

      |--- Archiwum ogłoszeń

            |--- Ogłoszenie Dyrektor Szkoły Podstawowej w Węgorzynie

      |---

|--- Druki do pobrania

Infrastruktura i inwestycje


|--- Oferty Inwestycyjne

|--- Studium UIKZP Gminy Węgorzyno 2020

|--- Projekt zmiany Studium UiKZP MiG Węgorzyno 2020

|--- Ogłoszenia i obwieszczenia

|--- MPZP stare Węgorzyno

|--- Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania rok 2012

|--- Konsultacje społeczne strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Programu Budowy Dróg Krajo

|--- Studium Uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego M i G Węgorzyno od 03.07.2008r

|--- Studium Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego M. i G.

|--- Studium obowiązujące do 02.07.2008r.

      |--- Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Węgorzyno

|--- Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

|--- Decyzje o warunkach zabudowy poprzedzone decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach

      |--- Decyzja nr 25/WZ/2022 - BUDOWIE ELEKTROWNI FOTOWOLTAICZNEJ O MOCY DO 25MW NA KONSTRUKCJI NAZIEMNEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ, NA TERENIE DZIAŁKI O NR EWID. 127/7 POŁOŻONA W OBRĘBIE WIEWIECKO, GM. WĘGORZYNO

      |--- Decyzja nr 24/WZ/2022 - BUDOWIE INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ O ŁĄCZNEJ MOCY DO 2MW WRAZ Z TOWARZYSZĄCĄ INFRASTRUKTURĄ, NA TERENIE CZĘŚCI DZIAŁKI O NR EWID. 87 POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI RUNOWO, GM. WĘGORZYNO

      |--- Decyzja Nr 15/WZ/2022 - BUDOWA FARMY FOTOWOLTAICZNEJ O ŁĄCZNEJ MOCY DO 13MW WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ, NA TERENIE DZIAŁKI O NR EWID. 239 POŁOŻONEJ W OBRĘBIE GEODEZYJNYM CHWARSTNO, GM. WĘGORZYNO

      |--- Decyzja nr 13/WZ/2022 - ROZBUDOWIE ZAKŁADU POLEGAJĄCEGO NA BUDOWIE ZBIORNIKA NA WODĘ DO CELÓW P.POŻ., BUDOWIE HALI MAGAZYNOWEJ ORAZ BUDOWIE BUDYNKU PORTIERNI WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ, NA TERENIE DZIAŁKI O NR EWID. 551 POŁOŻONEJ W OBRĘBIE GEODEZYJNYM NR 3 MIASTA WĘGORZYNO, GM. WĘGORZYNO

Prawo lokalne


|--- Zarządzenia Burmistrza

      |--- Zarządzenia Burmistrza VI kandencja

            |--- Zarządzenia Burmistrza z art. 33 ust. dnia 8.03.1990 r o samorządzie gminnym

            |--- Zarządzenia Burmistrza z art. 30 ust. dnia 8.03.1990 r o samorządzie gminnym kandencja 2010-2014

      |--- Zarządzenia Burmistrza z art. 30 ust. dnia 8.03.1990 r o samorządzie gminnym kandencja 2006-2010

            |--- Rok 2006

            |--- Rok 2007

            |--- Rok 2008

            |--- rok 2010

            |--- rok 2009

      |--- Zarządzenia Burmistrza z art. 33 ust. dnia 8.03.1990 r o samorządzie gminnym

|--- Statut Gminy

|--- Regulamin Organizacyjny Urzędu i Wydziały Urzędu

|--- Strategia rozwoju

|--- Plan Rozwoju Lokalnego

|--- Imprezy masowe

|--- Konsultacje społeczne

      |--- Konsultacje społeczne dot. projektu zmian statutów jednostek pomocniczych Gminy Węgorzyno

|--- Plan Rozwoju Oświaty Gminy Węgorzyno

Rada Miejska do VII kadencji (2018 rok)


|--- Uchwały

      |--- Uchwały VIII kadencja

            |--- VI sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie - 20.03.2019

            |--- V sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie - 31.01.2019 r.

            |--- IV sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie - 28.12.2018 roku

            |--- III sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie - 20.12.2018 roku

            |--- II sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie - I część 30.11.2018 r, II część 04.12.2018 r.

            |--- I sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie -20.11.2018

      |--- Uchwały VII kadencja

            |--- XLII sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie - 30.10.2018 r.

            |--- XLI sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie - 27.09.2018

            |--- XL sesja Rady Miejskiej w Wegorzynie - 03.09.2018 r.

            |--- XXXVIII sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie z 22 czerwca 2018 roku

            |--- XXXVII sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie - 25.05.2018 r.

            |--- XXXVI sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie - 26.04.2018 r.

            |--- XXXV sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie - 21 marca 2018 roku

            |--- sesja Nadzwyczajna Rady Miejskiej w Węgorzynie - 20.02.2018 r.

            |--- XXXIII sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie - 30.01.2018 r.

            |--- XXXII sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie - 22 grudnia 2017 roku

            |--- XXXI sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 29.11.2017 roku

            |--- XXX sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie - 25.10.2017 r.

            |--- XXIX sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie - 27.09.2017 r.

            |--- XXVIII sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie - 31.08.2017

            |--- XXVII sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie - 28.06.2017 r.

            |--- XXVI sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie - 31.05.2017 r.

            |--- XXV sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie - 26.04.2017 r.

            |--- XXIV sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie - 29.03.2017 r.

            |--- XXIII sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie - 28.02.2017 r.

            |--- XXII sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie - 31.01.2017

            |--- XXI sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie - 29.12.2016

            |--- XX sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie - 30.11.2016 r.

            |--- XIX sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie - 26.10.2016 r.

            |--- XVIII sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie - 21.09.2016 r.

            |--- XVII sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie - 22.06.2016 r.

            |--- XVI sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie - 19 maja 2016 r.

            |--- XV sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie - 31.03.2016 r.

            |--- XIV sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie - 27 stycznia 2016 roku

            |--- XIII sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie - 30.12.2015 r.

            |--- XII sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie - 26.11.2015 r.

            |--- XI sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie - 29.10.2015 r.

            |--- X sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie - 30.09.2015 r.

            |--- IX sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie - 27.08.2015 r.

            |--- VIII sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie - 25.06.2015 r.

            |--- VII sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie - 27.05.2015 r.

            |--- VI sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie - 26.03.2015 r.

            |--- V sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie - 26 lutego 2015 roku

            |--- IV sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie - 29 stycznia 2015 roku

            |--- III sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie - 30.12.2014 roku

                  |--- III/15/2014 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Węgorzyno na rok 2015

            |--- II sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie - 11.12.2014 r.

      |--- uchwały VI kadencja

            |--- XLI sesja Rady Miejskiej - 13.11.2014 roku

            |--- XL sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie - 30.10.2014 r.

            |--- XXXIX sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie - 30.09.2014 r.

            |--- XXXVIII sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie - 28.08.2014 roku

            |--- XXXVII sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie - 26.06.2014 roku

            |--- XXXVI sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie - 22.05.2014 r.

            |--- XXXV sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie - 27.03.2014 r.

            |--- Sesja Nadzwyczajna Rady Miejskiej w Węgorzynie - 06.03.2014 r.

            |--- XXXIII sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie - 30.01.2014 r.

            |--- XXXII sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie - 30.12.2013 r.

            |--- XXXI sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie - 28.11.2013 r.

            |--- XXIX sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie - 31.10.2013 roku

            |--- XXVIII sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie - 26.09.2013 r.

            |--- XXVII sesja Rady miejskiej w Węgorzynie - 29.08.2013 roku

            |--- XXVI sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie - 28.06.2013 r.

            |--- XXV sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie - 23 maja 2013 r.

            |--- XXIV sesja Rady Miejskiej- 26.03.2013r.

            |--- XXIII sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie - 31 stycznia 2013 roku

            |--- XXII sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie - 20 grudnia 2012 r.

                  |--- XXII/217/2012 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Węgorzyno na rok 2013

            |--- XXI sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 29 listopada 2012 roku

            |--- XX sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 25 października 2012 roku

            |--- XIX sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 4 października 2012 roku

            |--- XVIII sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 30 sierpnia 2012 roku

            |--- XVII sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 28 czerwca 2012 roku

            |--- XVI sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 31 maja 2012 r.

            |--- XV sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 26 kwietnia 2012 roku

            |--- XIV sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 15 marca 2012 r.

            |--- XIII sesja Rady Miejskiej w Wegorzynie z dnia 26 stycznia 2012 roku

            |--- XII sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 29 grudnia 2011 roku

            |--- XI sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 30 listopada 2011 roku

            |--- X sesja Rady Miejskiej z dnia 27 października 2011 roku

            |--- IX sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 21 września 2011 roku

            |--- VIII sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 30 czerwca 2011 roku

            |--- VII sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 26 maja 2011 roku

            |--- VI sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 14 kwietnia 2011 roku

            |--- V sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 25 marca 2011 roku

            |--- IV sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 27 stycznia 2011 roku

            |--- III sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 30 grudnia 2010 roku

            |--- II sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 10 grudnia 2010 roku

            |--- I sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 1 grudnia 2010 roku

      |--- Uchwały V Kadencja

            |--- Sesja XLVI Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 10 listopada 2010 roku

            |--- Sesja XLV Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 28 października 2010 roku

            |--- sesja XLIV Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 02 września 2010 roku

            |--- sesja XLIII Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 30 czerwca 2010 roku

            |--- sesja XLII Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 27 maja 2010 roku

            |--- sesja XLI Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 29 kwietnia 2010 roku

            |--- sesja XL Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 25 marca 2010 roku

            |--- sesja XXXIX Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 01 lutego 2010 roku

            |--- sesja nr XXXVIII Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 30 grudnia 2009 roku

            |--- sesja nr XXXVII Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 17 grudnia 2009 roku

            |--- sesja nr XXXVI Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 26 listopada 2009 roku

            |--- sesja nr XXXV Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 22 października 2009 roku

            |--- sesja nr XXXIV Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 17 września 2009 roku

            |--- sesja nr XXXIII Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 01 lipca 2009 roku

            |--- sesja nr XXXII Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 28 maja 2009 roku

            |--- sesja nr XXXI Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 29 kwietnia 2009 roku

            |--- sesja nr XXX Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 07 kwietnia 2009 roku

            |--- sesja nadzwyczajna nr XXIX Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 20 marca 2009 roku

                  |--- Rozstrzygnięcia nadzorcze Wojewody Zachodniopomorskiego do uchwał podjetych na sesji nadzwyczajnej 20 marca 2009 roku

            |--- sesja nr XXVIII Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 26 lutego 2009 roku

            |--- sesja nr XXVII Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 29 stycznia 2009 roku

            |--- sesja nr XXVI Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 30 grudnia 2008 roku

            |--- sesja nr XXV Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 19 grudnia 2008 roku

            |--- sesja nr XXIV Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 27 listopada 2008 roku

            |--- sesja nr XXIII Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 21 października 2008 roku

            |--- sesja nr XXII Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 28 sierpnia 2008 roku

            |--- sesja nr XXI Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 3 lipca 2008 roku

            |--- sesja nr XX Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 29 maja 2008 roku

            |--- sesja nr XIX Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 30 kwietnia 2008 roku

            |--- sesja nr XVIII Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 27 marca 2008 roku

            |--- sesja nr XVII Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 28 lutego 2008 roku

            |--- sesja XVI Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 14 lutego 2008 roku

            |--- sesja XV Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 31 stycznia 2008 roku

            |--- sesja nr XIV Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 28 grudnia 2007 roku

            |--- sesja nr XIII Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 7 grudnia 2007 roku

            |--- sesja nr XII Rada Miejska w Węgorzynie z dnia 12 listopada 2007 roku

            |--- sesja nr XI Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 02 października 2007 roku

            |--- sesja nr X Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 10 września 2007 roku

            |--- sesja nr IX Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 18 lipca 2007 roku

            |--- sesja nr VIII Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 21 czerwca 2007 roku

            |--- sesja nr VII Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 27 kwietnia 2007 roku

            |--- sesja nr VI Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 14 kwietnia 2007 roku

            |--- sesja nr V Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 10 marca 2007 roku

            |--- sesja nr IV Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 26 stycznia 2007 roku

            |--- sesja nr III Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 29 grudnia 2006 roku

            |--- sesja nr II Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 20 grudnia 2006 roku

            |--- sesja nr I Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 27 listopada 2006 roku

      |--- uchwały IV kadencja

            |--- Uchwały 2006 r.

                  |--- Sesja XXXIX

                  |--- Sesja XXXVIII

                  |--- Sesja XXXVI

                  |--- Sesja XXXVII

                  |--- Sesja XXXV

                  |--- Sesja XXXIV

            |--- Uchwały 2005 r

                  |--- Sesja XXXIII

                  |--- Sesja XXXII

                        |--- UCHWAŁA Nr XXXII/368/2005 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

                  |--- Sesja XXXI

                  |--- Sesja XXX

                  |--- Sesja XXIX

                  |--- Sesja XXVIII

                  |--- Sesja XXVII

                  |--- Sesja XXVI

                  |--- Sesja XXV

                  |--- Sesja XXIV

            |--- Uchwały 2004r.

                  |--- Sesja XXIII

                  |--- Sesja XXII

                  |--- Sesja XXI

                  |--- Sesja XX

                  |--- Sesja XIX

                  |--- Sesja XVIII

                  |--- Sesja XVII

                  |--- Sesja XVI

                  |--- Sesja XV

            |--- Uchwały 2003r.

                  |--- sesja XIV

                  |--- sesja XIII

                        |--- Uchwała Nr XIII/162/2003

                  |--- sesja nr XII

                  |--- sesja Rady nr XI/2003

                  |--- Sesja nr VIII 2003 r.

                  |--- Sesja X 2003 r.

                  |--- Sesja IX 2003 r.

                  |--- Sesja VII 2003 r.

                  |--- Sesja IV 2003 r.

                  |--- Sesja V 2003 r.

                  |--- Sesja VI 2003 r.

            |--- Uchwały 2002r.

                  |--- Sesja I 2002 r.

                  |--- Sesja II 2002 r.

                  |--- Sesja III 2002 r.

|--- Protokoły z Sesji Rady Miejskiej

      |--- Protokoły z VIII kadencji Rady Miejskiej w Węgorzynie

      |--- Protokoły z sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Węgorzynie

      |--- Protokoły z sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Węgorzynie

      |--- Protokoły z sesji V kadencji Rady Miejskiej w Węgorzynie

|--- Materiały na najbliższą sesję

      |--- Materiały na sesje - VIII kadencja

            |--- Materiały na IV sesję Rady Miejskiej w Węgorzynie - 28.12.2018 r.

      |--- Materiały na sesje - VII kadencja

            |--- Materiały na XLI sesję Rady Miejskiej w Węgorzynie - 27.09.2018 r.

            |--- Materiały na XL sesję Rady Miejskiej w Węgorzynie - 03.09.2018 r.

            |--- Materiały na XXXVI sesję Rady Miejskiej w Węgorzynie - 26.04.2018 r.

            |--- Materiały na XXXIII sesję Rady Miejskiej w Węgorzynie w dniu 30.01.2018 r.

            |--- Materiały na XXXII sesję - 22.12.2017

            |--- Materiały na XXIX sesję - 27.09.2017 r.

                  |--- Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Węgorzyno

            |--- Materiały na XXV sesje Rady Miejskiej w Węgorzynie - 26.04.2017 r.

            |--- Materiały na XXIII sesję Rady Miejskiej w Węgorzynie - 28.02.2017 r.

            |--- Materiały na XXI sesję Rady Miejskiej w Węgorzynie - 29.12.2016 r.

            |--- Materiały na XX sesję Rady Miejskiej w Węgorzynie - 30.11.2016 r.

            |--- Materiały na XVIII sesję Rady Miejskiej w Węgorzynie - 21.09.2016 r.

            |--- Materiały na XVI sesje Rady Miejskiej - 19.05.2016 r.

            |--- Materiały na XV sesje - 31.03.2016 r.

            |--- Materiały na X sesję Rady Miejskiej w Węgorzynie - 30.09.2015 r.

            |--- Materiały na VIII sesje Rady Miejskiej w Węgorzynie - 25.06.2015 r.

            |--- Materiały na VII sesje Rady Miejskiej w Węgorzynie - 27.05.2015 r.

      |--- Materiały na sesje - VI kadencja

            |--- Materiały na XXXVII sesję Rady Miejskiej w Węgorzynie - 26 czerwca 2014 roku

            |--- Materiały na XXXII sesję Rady Miejskiej

                  |--- Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej

            |--- Materiały na XXVIII sesję Rady Miejskiej w Węgorzynie - 26.09.2013 roku

            |--- Materiały na XXVI sesje Rady Miejskiej Rady Miejskiej - 28.06.2013r.

            |--- Materiały na XXV sesje Rady Miejskiej w Węgorzynie - 23.05.2013 roku

            |--- Materiały na XXII sesję Rady Miejskiej - 20 grudnia 2012 roku

            |--- Materiały na XIX sesje Rady Miejskiej w Węgorzynie

            |--- Materiały na XVIII sesje Rady Miejskiej w Węgorzynie, która zaplanowana jest na dzień 30 sierpnia 2012 r.

            |--- Materiały na XVII sesję Rady Miejskiej w Węgorzynie

            |--- Materiały na XV sesje Rady Miejskiej w Węgorzynie

            |--- Materiały na XIII sesje Rady Miejskiej w Węgorzynie

|--- Harmonogram Sesji Rady Miejskiej

      |--- Plan pracy Rady Miejskiej z planowanym harmonogramem sesji na II półrocze 2013 roku

|--- Wykaz radnych

      |--- Wykaz Radnych Rady Miejskiej w Węgorzynie - VIII kadencja

      |--- Wykaz Radnych Rady Miejskiej w Węgorzynie VII kadencji

      |--- wykaz radnych VI kadencji

      |--- wykaz radnych

Informacje podatkowe


|--- Wzory druków podatkowych

|--- Informacja o stawkach podatku i opłatach lokalnych

      |--- Uchwały podatkowe na 2016 rok

      |--- Informacja o stawkach podatków i opłat lokalnych na 2010 rok

|--- Uchwały podatkowe

|--- Udzielone ulgi w podatkach

      |--- Rok 2016

      |--- Rok 2012

      |--- Rok 2013

Wybory


|--- Wybory Prezydenckie 2020

|--- Wybory Parlamentarne 2019

|--- Wybory Uzupełniające do Rady Miejskiej 2019 rok okręg nr. 12

|--- Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019

|--- Wybory Samorządowe 2018

|--- Wybory Parlamentarne 2015

|--- Referendum Ogólnopolskie 2015

|--- Wybory Prezydenckie 2015

      |--- Zarządzenia Burmistrza

|--- Wizualizacja Wyborów Samorządowych 2014

|--- Wybory Samorządowe 2014

      |--- Protokoły z wyników głosowań

|--- Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014

|--- Wybory Uzupełniające do Rady Miejskiej 2011 rok okręg nr 3

|--- Wybory do Sejmu i Sentau RP 2011

      |--- Zgłoszenie kandydatów do Obwodowych Komisji Wyborczych

      |--- obwieszczenia, zarządzenia, informacje

|--- Wybory Samorządowe 2010

      |--- Informacje i komunikaty

|--- Wybory Prezydenckie

|--- Wybory do Parlamentu Europejskiego

|--- Wybory samorządowe uzupełniające

|--- Wybory do Izb Rolniczych

      |--- Wybory do Izb Rolniczych 2015

|--- Wybory Samorządowe 2006

Ochrona Środowiska


|--- Gminny Program Ochrony Środowiska

|--- Obwieszczenia i zawiadomienia

      |--- OBWIESZCZENIE- Rozporządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie woj. zachodniopomorskiego

      |--- Informacja PGW Wody Polskie dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji Starosty Łobeskiego w części dotyczącej poboru wód podziemnych na ujęciu Sielsko

      |---

|--- Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji

      |--- Zmiana decyzji środowiskowej znak: OŚ.6220.5.11.2020.MB dla przedsięwziecia polegajacego na budowie farmy słonecznej na części działki o nr ew. 70/1 w m . Gardni, o powierzchni 2 ha, o mocy do 1 MW.

      |--- Zmiana decyzji środowiskowej znak: OŚ.6220.3.11.2020. MB dla przedsięwziecia polegajacego na budowie farmy słonecznej na części działki o nr ew. 72 w m . Gardni, o powierzchni 4 ha, o mocy do 2 MW.

      |--- Zmiana decyzji środowiskowej znak: OŚ.6220.2.11.2020.MB dla przedsięwziecia polegajacego na budowie farmy słonecznej na części działki o nr ew. 70/1 w m . Gardni, o powierzchni 2 ha, o mocy do 1 MW.

      |--- Zmiana decyzji środowiskowej dla przedsięwziecia polegajacego na budowie farmy słonecznej na części działki o nr ew. 70/1 w m . Gardni, o powierzchni 2 ha, o mocy do 1 MW.

      |--- Zmiana decyzji środowiskowej dla przedsięwziecia polegajacego na budowie farmy słonecznej na części działki o nr ew. 70/1 w m . Gardni, o powierzchni 2 ha, o mocy do 1 MW.

      |--- https://wegorzyno-bip.alfatv.pl/admin.php?m=panel&s=menu&id=139#:~:text=Zmiana%20decyzji%20%C5%9Brodowiskowej%20dla%20przedsi%C4%99wziecia%20polegajacego%20na%20budowie%20farmy%20s%C5%82onecznej%20na%20cz%C4%99%C5%9Bci%20dzia%C5%82ki%20o%20nr%20ew.%2070/1%20w%20m%20.%20Gardni%2C%20o%20powierzchni%202%20ha%2C%20o%20mocy%20do%201%20MW.

      |--- Budowa farmy fotowoltaicznej na terenie działki o nr ew. 64, obręb Gardno o mocy do 4 MW i powierzchni 3,5 ha.

      |--- Budowa farmy fotowoltaicznej na dz. o nr ew. 48/2 i 48/3, obręb Gardno o mocy do 30 MW i powierzchni do 28 ha.

      |--- Rozbudowa zakładu produkcji peletu drzewnego, o nowa linie do produkcji peletu wraz z infrastrukturą techniczną, ul. Połchowska 5c, 73-155 Runowo Pomorskie, dz. nr 1/6, obręb Połchowo, gm. Węgorzyno

      |--- Budowa elektrowni słonecznej (fotowoltaicznej) zlokalizowanej na terenie działki o nr ewid. 73 w m. Gardno o mocy do 7 MW

      |--- Budowa elektrowni słonecznej (fotowoltaicznej) zlokalizowanej na terenie działki o nr ewid. 72 w m. Gardno.

      |--- Budowa pięciu pomostów i slipu na jez. Węgorzyno w ramach zadania głównego pn. Zagospodarowanie jeziora Węgorzyno-I

      |--- Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 62/1 w obrębie Winniki, gmina Węgorzyno

      |--- ?Retencja Korytowa -Program Nawodnień Rolniczych? w ramach przeciwdziałania skutkom suszy na terenie Zarządu Zlewni w Gryficach -część nr 6

      |--- Przedsięwzięcie polegające na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 4,0 MW, na części działki 381/1. obręb Mieszewo

      |--- Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr 30, 31/2 w obrębie Runowo, gmina Węgorzyno

      |--- Budowa budynku portierni, budynku magazynowego oraz budowę zbiornika przeciwpożarowego przez firmę PAGOK-Meble Sp. z o.o.

      |--- Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 2MW wraz z towarzyszącą infrastrukturą, zlokalizowaną na terenie dz. 87, obręb Runowo

      |--- Budowa farm fotowoltaicznych o mocy do 77 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie dz. nr 2/2 w obrębie Kąkolewice

      |--- Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 25 MW wraz z niezbędą infrastruktura techniczną na terenie działki 127/7 obręb Wiewiecko, gmina Węgorzyno

      |--- Budowa elektrowni fotowoltaicznej ( z możliwością etapowania) lub zespołu elektrowni fotowoltaicznych o łącznej mocy do 75 MWp, zlokalizowanego w miejscowości Ginawa, planowanego do realizacji na działce o nr ewid. 79/4 obręb Ginawa

      |--- Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr 239 w obrębie Chwarstno

      |--- Budowa elektrowni słonecznej (fotowoltaicznej) na terenie części działki o nr 70/2 w miejscowości Gardno

      |--- Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie Sielsko, dz. nr 248, gmina Węgorzyno

      |--- Budowa farmy fotowoltaicznej PV Trójka Runowo Pomorskie o mocy do 1 MW

      |--- Budowa zespołu farm fotowoltaicznych PV Trójka Chwarstno I i Chwarstno II o łącznej mocy do 2 MW

      |--- Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 30 MW na terenie dz. 2/5, 37, 49/1, 53/1, 55, 54, 48 w obrębie Kąkolewice

      |--- Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 25 MW lub farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 25 MW na terenie działki o nr ewid. 193/7 obręb Przytoń

      |--- Budowa magazynu z częścią administracyjno-higieniczno-sanitarną i placem manewrowym na terenie działek 92/6 i 92/10 obręb Stare Węgorzynko

      |--- Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 5 MW na terenie działki nr 161 w obrębie nr 2 miasta Węgorzyno

      |--- Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 5 MW na terenie działki 132/5 w obrębie nr 2 miasta Węgorzyno

      |--- Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 8 MW na terenie działki 64 obręb Gardno oraz działki 36 i 37 obręb Połchowo

      |--- Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 15 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid. 163, 164, 165, 166, 178, 179, 180, 181, 182 w obrębie Mieszewo

      |--- Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2 MW na działce nr 34, obręb Kąkolewice, gmina Węgorzyno

      |--- Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 22 MW na działce ewidencyjnej nr 99/2 obręb Lesięcin wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie gminy Węgorzyno, powiat łobeski, województwo zachodniopomorskie

      |--- Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 34 MW i powierzchnią zabudowy do 33,89 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki o nr 195/2 w obrębie Przytoń

      |--- Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy nieprzekraczającej 200 kWp, wytwarzającej energię elektryczną wraz z linią kablową nn na działce nr 92/10 oraz 92/6, obreb Stare Węgorzynko

      |--- Budowa elektrowni słonecznej (fotowoltaicznej) wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie części działki nr 70/1 obręb Gardno 4.2020

      |--- Budowa elektrowni słonecznej (fotowoltaicznej) wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie części działki nr 70/1 obręb Gardno 1.2020

      |--- Budowa elektrowni słonecznej (fotowoltaicznej) wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie części działki nr 70/1 obręb Gardno 5.2020

      |--- Budowa elektrowni słonecznej (fotowoltaicznej) wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie części działki nr 72 obręb Gardno

      |--- Budowa elektrowni słonecznej (fotowoltaicznej) wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie części działki nr 70/1 obręb Gardno

      |--- Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 4314Z Resko-Radowo-Węgorzyno-Brzeźniak na odcinku Gościsław-Przytoń od km 31+392 do km 33+653,15 wraz z infrastrukturą towarzyszącą

      |--- Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 4339Z Runowo-Winniki na odcinku od km ok. 4+000 do końca odcinka (skrzyżowanie z drogą krajową nr 20) wraz z infrastrukturą towarzyszącą

      |--- Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 4339Z Runowo-Winniki

      |--- Utworzenie zakładu produkcji włókien bazaltowych przez innowacyjną grupę Bazalt Sp. z o.o. na obszarze specjalnej strefy włączenia

|--- Koła Łowieckie

      |--- Książka ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym

      |--- Koło Łowieckie ,,Ryś''

      |--- Koło Łowieckie ,,Rogacz''

      |--- Koło Łowieckie ,,Łoś''

      |--- Koło Łowieckie ,,Jeleń''

      |--- Koło Łowieckie ,,Głowacz''

      |--- Koło Łowieckie ,,Dzik''

      |--- Koło Łowieckie ,,Diana''

|--- Plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy Węgorzyno

|--- Zasady zachowania czystości i porządku w gminie

|--- Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych

|--- Program usuwania azbestu

|--- "Śmieci"

|--- Utrzymanie czystości

|--- Obwieszczenia o wydaniu decyzji środowiskowych uwarunkowaniach zgody

      |--- Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

|--- Obwieszczenie o wpłynięciu wniosku o wydanie decyzji środowiskowych uwarunkowaniach zgody

|--- Rejestr decyzji środowiskowych

|--- Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

|--- Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi

      |--- Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi 2020

      |--- Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi 2019

Informacje i komunikaty


|--- Numeracja porządkowa nieruchomości

|--- Obwieszczenia

      |--- Oferta sprzedaży pojemników do selektywnej zbiórki odpadów typu "dzwon"

|--- Konsultacje z mieszkańcami

Budżet


|--- Informacje o wykonaniu Budżetu

      |--- Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Węgorzyno za 2021 rok

      |--- Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Węgorzyno za 2020 rok

      |--- Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Węgorzyno za 2019 rok

      |--- Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Węgorzyno oraz planu finansowego instytucji kultury za 2018 roku

      |--- Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Węgorzyno oraz planu finansowego instytucji kultury za 2017 roku

      |--- Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Węgorzyno oraz planu finansowego instytucji kultury za 2016 rok

      |--- Sprawozdanie z wykonania budżetu budżetu Gminy Węgorzyno oraz planu finansowego instytucji kultury za 2015 rok

      |--- Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Węgorzyno za 2014 rok oraz planu finansowego instytucji kultury za 2014 rok

      |--- Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Węgorzyno za 2013 rok oraz planu finansowego instytucji kultury za 2013 rok

      |--- Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Węgorzyno oraz planu finansowego instytucji kultury za 2012 rok

      |--- Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Węgorzyno oraz planu finansowego instytucji kultury za 2011 rok

      |--- Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Węgorzyno oraz planu finansowego instytucji kultury za 2010 rok

|--- Uchwały budżetowe

      |--- 2022

      |--- 2021

      |--- 2020

      |--- 2019

      |--- 2018

            |--- Uchwała Nr XXXII/268/2017 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Węgorzyno na rok 2018

      |--- 2017

            |--- Uchwała Nr XXI/187/2016 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Węgorzyno na lata 2017-2023

            |--- Uchwała Nr XXI/186/2016 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Węgorzyno na rok 2017

      |--- 2016

      |--- 2015

      |--- 2014

      |--- 2013

            |--- budżet na rok 2013

      |--- 2012

            |--- budżet na rok 2012

      |--- 2011

      |--- 2010

      |--- 2009

      |--- 2008

      |--- 2007

      |--- 2006

      |--- 2005

      |--- 2004

      |--- 2003

|--- Uchwały RIO

|--- Bilanse

      |--- Bilanse 2021r. - Urząd Miejski w Węgorzynie

      |--- Bilanse 2021r. - Gmina Węgorzyno

      |--- Bilanse 2020r. - Urząd Miejski w Węgorzynie

      |--- Bilanse 2020r. - Gmina Węgorzyno

      |--- Bilanse 2019r. - Urząd Miejski w Węgorzynie

      |--- Bilanse 2019r. - Gmina Węgorzyno

      |--- Bilanse 2018r. - Przedszkole Publiczne im. Króla Lwa w Węgorzynie

      |--- Bilanse 2018r. - Urząd Miejski w Węgorzynie

      |--- Bilanse 2018r. - Gmina Węgorzyno

|--- Podstawowa kwota dotacji

      |--- 2020

Gospodarka nieruchomościami


|--- Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

|--- Zbycie Nieruchomości

      |--- Wykazy do publicznej wiadomości

            |--- 2022 rok

            |--- 2021 rok

            |--- 2020 rok

            |--- 2019 rok

            |--- 2018 rok

            |--- 2017 rok

            |--- 2016 rok

            |--- 2015 rok

            |--- wykazy 2014 rok

            |--- Wykazy do publicznej wiadomości 2013 rok

            |--- Wykazy podawane w 2012 rok

      |--- Lista osób zakwalifikowanych do przetargu

      |--- Informacje o wyniku przetargu

      |--- 2022 rok

      |--- 2021 rok

      |--- 2020 rok

      |--- 2019 rok

      |--- 2018 rok

      |--- 2017 rok

      |--- 2016 rok

      |--- 2015 rok

      |--- 2014 rok

      |--- 2013 rok

      |--- 2012 rok

      |--- 2011 rok

      |--- Rok 2010

      |--- ROK 2009

      |--- Rok 2008

|--- Ogłoszenia Burmistrza o dzierżawie nieruchomości

      |--- ogłoszenia o przetargu 2022

      |--- wykazy 2022

      |--- przetargi na dzierżawę 2021

      |--- wykazy 2021

      |--- przetargi na dzierżawe 2020

      |--- wykazy 2020

      |--- wykazy 2019

      |--- przetargi na dzierżawę 2018

      |--- wykazy do dzierżawy 2018

      |--- przetargi na dzierżawę 2017

      |--- wykazy do dzierżawy 2017

      |--- 2016

      |--- 2015 rok

      |--- Przetargi na dzierżawę

            |--- 2012 rok

      |--- Wykaz nieruchomości do dzierżawy

            |--- rok 2013

            |--- 2011 rok

            |--- rok 2010

            |--- Rok 2009

            |--- Rok 2008

            |--- Rok 2007

      |--- Wykaz nieruchomości do sprzedaży

            |--- Rok 2011

            |--- Rok 2010

            |--- Rok 2009

            |--- Rok 2008

            |--- Rok 2007

Informacje


|--- Ochrona danych osobowych

|--- Jednostki organizacyjne

      |--- Podstawowa kwota dotacji na 2018 rok

      |--- Podstawowa kwota dotacji na rok 2017

|--- Raport o stanie zapewnienia dostępności

|---

|--- Informacja o zmianie numeru rachunku bankowego - wyłączenie gruntów z produkcji rolnej

|--- Generator Opłat Skarbowych

|--- Wykaz miejscowości z ilością mieszkańców zameldowanych na stałe

|--- Karta Ławnika

|--- Informacje Burmistrza Węgorzyna

|--- Wnioski o Stypendia

|--- Instrukcja obsługi

|--- Informacje nieudostępnione

|--- Rejestry i Ewidencje

      |--- Księga rejestrowa instytucji kultury

            |--- Księga rejestrowa instytucji kultury

      |--- Rejestr instytucji kultury

|--- Spółki Gminy

|--- Audyt wewnętrzny