herb BIP - Gmina Węgorzyno

www.wegorzyno.pl

Uchwała Nr XXV/282/ 2005 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków


Uchwała Nr XXV/282/ 2005

Rady Miejskiej w Węgorzynie

z dnia 28 lutego 2005 r.

w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Na podstawie art. 18 ust. 2. pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 , poz. 1591; z 2002 r Nr 23, poz. 220 , Nr 62, poz. 558,
Nr 113 , poz. 984 , Nr 153 , poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 Nr 102, poz.. 1005, Nr 116, poz. 1203) oraz art. 24, ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2001 r. Nr 72, poz. 747; z 2002 r. Nr 113, poz. 984; z 2004 r. Nr 96, poz. 959,
Nr 173, poz. 1808) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków określone w załączniku Nr 1 niniejszej uchwały przedłożone przez Wodociągi Zachodniopomorskie Sp. z o. o. Goleniów.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 2 kwietnia 2005 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jan Piotrowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Kwieciński 11-04-2005 14:26
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 11-04-2005
Ostatnia aktualizacja: - 11-04-2005 14:26