herb BIP - Gmina Węgorzyno

www.wegorzyno.pl

WIKiOŚ 2 Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż alkoholu

KARTA INFORMACYJNA

Urząd Miejski

73-155 Węgorzyno  ul. Rynek 1

fax (091) 39 71 251, tel. 39 71 402

JEDNORAZOWE ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

WIKiOŚ 2

Podstawa prawna: art. 181 ust.1, 2, 3, 5 ustawy z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002 r., Nr 147 , poz. 1231 z późn. zmianami

I.       WYMAGANE DOKUMENTY:

1.       Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta i gminy Węgorzyno do pobrania na miejscu w Urzędzie lub z załącznika poniżej.

2.       Załączniki:

·          zgodę organizatora imprezy,

·          kopię stałego zezwolenia na sprzedaż alkoholu z dowodem uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia, bądź raty (w przypadku, gdy o jednorazowe zezwolenie występuje przedsiębiorca z innej gminy)

·          kserokopia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej - dotyczy przedsiębiorców z innej gminy.

II. OPŁATY:

1.       Opłata skarbowa:

·          za wniosek - 5,00 zł..

2.       Opłata za jednorazowe zezwolenie wynosi 1/12 rocznej opłaty za poszczególne rodzaje zezwoleń*.

* Opłata roczna wynosi:

·          525 zł na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5 % alkoholu oraz piwa,

·          525 zł na sprzedaż napojów alkoholowych 4,5 % - 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa),

·          2100 zł na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18 % alkoholu.

III.        TERMIN ODPOWIEDZI:
Do 30 dni.

IV.       JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska II piętro pok.19

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

1.       Zażalenie na postanowienie gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych dotyczące opinii o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami rady gminy wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego* za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie (zażalenie składa się w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Węgorzynie). Zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie.

2.       Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego** za pośrednictwem organu, który wydał decyzje. (odwołanie składa się w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Węgorzynie). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia.

**Opłata skarbowa:

·          za odwołanie - 5,00 zł.

·          za zażalenie - 5,00 zł.

za każdy załącznik - 0,50 zł.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Kwieciński 10-02-2005 08:12
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 10-02-2005
Ostatnia aktualizacja: - 10-02-2005 08:12